EmCom party 2007.

 

EmCom party 2007.

Na základe skúseností z  prvého cvičenia EmCom party 2006 vyhlásil Seppo OH1VR ako EmCom koordinátor IARU Region 1 druhé cvičenie staníc „„Rádioamatérskych tiesňových služieb“ rádioamatérskych organizácií IARU Region 1 na 5. mája 2007 v čase od 11.00 – 15.00 UTC. Prevádzka prebiehala okolo frekvencií – tzv. stredov aktivity - 7060, 14300 a 21360 -/+ QRM módom SSB. Aby bola zistená reálna možnosť núdzovej komunikácie, do cvičenia sme obsluhám odporučili použiť jednoduché antény, zariadenia s výkonom maximálne 100 wattov a pokiaľ je možné, napájanie z batériových zdrojov alebo elektrocentrál. Treba zdôrazniť, že v tomto prípade nešlo o preteky, ale skôr o cvičenie, nácvik alebo tréning.

Prevádzka nemala nič spoločné s rádioamatérskymi pretekmi, ale i tak bolo vo vzduchu cítiť trocha tzv. rádioamatérskeho pretekania. K vysielaným kódom treba poznamenať, že tento systém bol trocha nepresne prezentovaný. Už z prevádzky bolo jasné, že nie všetky stanice tieto kódy vysielali podľa odporúčania. Na samotné cvičenie to však vplyv nemalo. Celkový výsledok a počet uskutočnených spojení s veľkou mierou ovplyvnilo počasie a podmienky šírenia. Jednoduché antény, stanice s výkonom maximálne do 100 wattov, tiež urobili svoje a jasne nám dali najavo, že majú vplyv na kvalitu spojenia. Je problém postaviť jednoduchú anténu na KV, ktorá by bola vhodná pre lokálne spojenie, okrajové DX-y a zároveň tiež pre medzikontinentálne spojenia. Toto je obtiažne zabezpečiť kúskom drôtu. My sme však rádioamatéri a vieme vyriešiť aj túto technickú prekážku. Operátori všetkých staníc sa snažili urobiť aj napriek podmienkam a počasiu maximum. Spojenia rádioamatérskymi prostriedkami boli zabezpečované tromi spôsobmi – mobilnými rádiostanicami v teréne, napájanými z batérie alebo z elektrocentrály, rádioamatérskou výbavou z priestorov rádioklubu a spojovacími prostriedkami z domáceho QTH. Celkom sa stanici OM9HQ a staniciam z 5. zastúpených krajov Slovenska podarilo spoločne uskutočniť asi 80 spojení so stanicami Rádioamatérskych tiesňových služieb 19. krajín IARU Region 1 - OM, F, OH, SP, LZ, EI, 9K, 5B, CT, GW, G, A4, ON, TA, SU, YL, 9A, DL a SM. Samotné cvičenie EmCom party 2007 potvrdilo skúsenosti, ktoré sme získali z cvičenia Bratislavského a Žilinského kraja v máji 2006. Tohtoročné cvičenie tiež potvrdilo, že striktne určené pásma 40, 20 a 15 metrov majú síce svoj význam pre vzdialenejšie spojenia, ale na zabezpečenie spojenia v susedných krajinách to môže byť problém. Určite tu absentuje pásmo 80 metrov a tiež 2 metre. 

Za Rádioamatérsku tiesňovú službu A.R.E.S. Slovenského zväzu rádioamatérov sa zúčastnila stanica Koordinačného centra A.R.E.S. OM9HQ a stanice z krajov, kde sú k dnešnému termínu zriadené Krajské koordinačné strediská A.R.E.S.:

 

Subjekt A.R.E.S.

Volacia značka

Účastníci cvičenia

Koordinačné centrum A.R.E.S.

Bratislava

OM9HQ

OM1II, OM1AU, OM1AV, OM1AFF, OM1AYL

Krajské koordinačné stredisko

Trnavský kraj

OM3KTR

OM3TC, OM3CFG, OM3TGK, OM3TWC

Krajské koordinačné stredisko

Trenčiansky kraj

OM3KMK

OM4KW, OM4AA, OM4WQ, OM4RF, OM4RW, OM4DX

Krajské koordinačné stredisko

Žilinský kraj

OM3KHE

OM6AN

Krajské koordinačné stredisko

Nitriansky kraj

OM3KRN

OM5AW, OM2TW, OM2FY

Krajské koordinačné stredisko

B.Bystrický kraj

OM3KWZ

OM7AG, OM7AA

 

Kraje Bratislava, Prešov a Košice zatiaľ nemajú Krajského koordinátora A.R.E.S. a spojenie v týchto krajoch sme zvažovali zabezpečiť prostredníctvom aktívnych členov A.R.E.S.. Nakoľko sa však súčasne konal 2. subregionálny pretek na VKV, upustili sme od tejto myšlienky. Veď ide iba o nácvik.

 

Komentáre a foto.

 OM3KWZ – Tonko OM7AG – cvičenia sme sa zúčastnili z priestorov rádioklubu, Napájacím zdrojom bola elektrocentrála EC-1kVA ex mitary. Urobili sme  20 spojení celkom,na 7MHz 9, na 14 MHz 10 a na 21 MHz 1 QSO. Podmienky na pásmach: na 21 totálne mizerné, na 7 MHz silné rušenie najmä od pretekajúcich staníc. Tonko síce fotografiu neposlal, ale ešte v ten deň stihol odbehnúť bežecký pretek. Na Tonka treba prezradiť, že okrem rádioamatérstva je aj náruživý bežec a k dnešnému dňu má odbehnutých 115 maratónov a 4 stovky.

 

 OM9HQ – Jaro OM1II – ide to celkom dobre, ale už dávno som mal byť na kóte.

 

 

 OM3KMK – Michal OM4AA na fotke – dilema nad výsledkom - je to podmienkami, rádiom,

alebo anténou? Inak aj to počasie žiadna sláva.

 

 OM3KTR – Janko OM3TC – som celý od blata, bojím sa chytiť rádio do ruky.

  

 OM3KTR – Rádiový dopravný prostriedok Janka OM3TC.

 

 OM3KRN – Jozef OM5AW – na kóte s OM0C. O chvíľu: - zrušili mi stanicu,

začína 2. subregionál, ako pošleme záverečnú správu pre OF3F?

 

 

 OM3KHE – Dano OM6AN – staničky som počul dobre,

ale dovolať sa nie a nie. To počasie bolo zlé.