GAREC-2009

V dňoch 24-25. augusta 2009 sa v Tokiu konala piata medzinárodná konferencia GAREC-2009 pod záštitou japonského zväzu rádioamatérov. Zúčastnilo sa na nej 29 reprezentantov zo 14 krajín.

Zaujímavé boli prezentácie od rakúskych účastníkov ohľadom zásahu pri požiaroch, ďalej prezentácie účastníkov z Číny a Talianska ohľadom ich pomoci pri zemetraseniach v daných oblastiach.  Holandsko informovalo o ich úspechoch počas roka v príprave protipovodňového cvičenia sponzorovaného EU. Južná Afrika informovala o činnostiach HAMNET a IRESC v ich krajine.

IARU vyhlásilo ukončenie verejnej zbierky na núdzovú komunikáciu, prostriedky budú použité na propagáciu našej činnosti zákonodarcom a medzinárodných inštitúciám. Dokumenty by mali byť k dispozícii na októbrovej konferencii CEPT.

Vďaka patrí všetkým rádioamatérom, ktorí sa konferencie zúčastnili. Špeciálne Albertovi IK1YLO, Joopovi PA1JAV a Francoisovi ZS6BUU za ich výborné prezentácie. Ďalej Seppovi OH1VR a Ristovi OH3KX, ktorí konferenciu zorganizovali.

Viac informácii môžete nájsť na http://www.rientola.fi/oh3ag/garec/ , prezentácie si môžete stiahnúť zo stránky http://www.rientola.fi/oh3ag/garec/material2009.html. Fotografie z konferencie od Alana VR2KY nájdete na stránke http://www.clevermotion.com/20090824GAREC/.

Miesto konania konferencie GAREC-2010 ešte nie je známe, ale Francois ZS6BUU vyhlásil, že v roku 2011 sa konferencia bude konať v Sun City v Južnej Afrike, spolu s konferenciou IARU Regiónu 1.

Greg, G0DUB
IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator

(voľný preklad)