Návšteva koordinačného strediska IZS v Žiline

Boli sme pri tom.

(Milan Szatmár, OM6SZ, foto – Martin Uhrák, OK2ZCB)

 

Dňa 7.3.2008 zástupcovia Rádioamatérskej tiesňovej služby ARES - Jaro OM1II a Milan OM6SZ navštívili koordinačné stredisko IZS na Obvodnom úrade v Žiline. Po privítaní prebehla priateľská diskusia s vedením odboru civilnej ochrany a krízového riadenia. Boli informovaní o budovaní a činnosti nového koordinačného strediska IZS. Koordinačné stredisko IZS v Žiline je vybudované na vysokej profesionálnej úrovni a pripravené plniť svoje úlohy. Predseda ARES Jaro OM1II informoval o stave budovania ARES v rámci SR a legislatíve, na základe ktorej budujeme ARES a ponúkame spoluprácu. Rozhovory potvrdili možnosť vzájomnej spolupráce a schopnosť rádioamatérov poskytnúť pomoc a spoluprácu v prípade výpadku komunikačných prostriedkov v krízových situáciách. Krajský koordinátor ARES v Žilinskom kraji Milan OM6SZ odovzdal vedúcemu oddelenia KS IZS Ing. Miroslavovi Bobčíkovi na znak spoločnej spolupráce symbolický dar v podobe vypaľovanej palice s rádioamatérskou tematikou, ktorú vyrobil Vilo OM3CDZ.

Mali sme tú česť vidieť na vlastné oči prácu ľudí v sále KS IZS. Telefóny vyzváňali v jednom kuse a profesionálny prístup obsluhy tiesňového volania 112 bol neodmysliteľný. Stretli sme sa s milým personálom, ktorý nás aj popri svojej práci dokázal aspoň  úsmevom pozdraviť a dať najavo, že tam nie sme nevítaní hostia. Videli sme a rozprávali sa s ľuďmi, ktorí 24 hodín denne bdejú nad bezpečnosťou a záchranou ľudských životov. S dobrým pocitom sme sa rozlúčili pri vstupnom reliéfe aj s vedúcim odboru COaKR Ing. Ľubomírom Hollým.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU: