Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě

Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě.

Pod týmto názvom sa konala 24.9.2005 konferencia v konferenčnej sále Múzea energetiky v Českých Budejoviciach. Na konferencii boli prítomní zástupcovia ČRK, ČAV, SZR, GR HZS ČR, RESCUEINFO a rádioamatéri, ktorých tento problém osobne zaujímal.

 

 

 Obr.1 – Vláďo OK1CDA otvára rokovanie konferencie

 

          Vláďo OK1CDA porozprával o stave Rádioamatérskej tiesňovej služby TRASA v Čechách. O svoje skúsenosti, poznatky a pripomienky pri budovaní ho doplnil Jan OK1XU, Franto OK1HH a ďalší. So skúsenosťami pri budovaní Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na Slovensku sa s prítomnými podelil Jaro OM1II. Informoval o počiatočných problémoch pri vzniku A.R.E.S., súčasnom aktuálnom stave, realizovaných a plánovaných krokoch. Konštatoval, že A.R.E.S. je činnosť, ktorá má korene v minulosti, opodstatnenie v súčasnosti a perspektívu do budúcnosti.

 

Obr.2 – Jano OM3TC hovorí o výsledkoch rokovania KKS so zástupcami IZS v Trnavskom kraji

 

Obr.3 – Zástupcovia HZS ČR počas svojej prezentácie

 

 Obr.4 – Hoci diskusia riešila vážnu tému, bol priestor aj na úsmev.

  

          Po prezentáciách jednotlivých zástupcov prebiehala diskusia na tému TRASA a ako ďalej. Krátkym, či dlhším príspevkom sa do diskusie zapojili všetci prítomní a svojimi príspevkami sa snažili prispieť k riešeniu daného problému. Účastníci konferencie v závere rokovania zodpovedali niektoré vyslovené otázky.

 

Závery z konferencie:

1.     TRASA je životaschopný systém s perspektívou ďalšieho vývoja.

2.     Je treba prezentovať systém príslušným štátnym orgánom (IZS) i orgánom samosprávy a verejnosti, a to všetkými vhodnými prostriedkami.

3.     Systém je nutné budovať v krajskej organizačnej štruktúre. Ako počiatočný zárodok tejto štruktúry aktivovať pracovné skupiny v krajoch alebo pre viac krajov.

4.     Je treba organizovať prípravu účastníkov systému, zameranú na praktickú stránku.