Vysielanie v cvičení GlobalSET

Čo obsahuje správa.

Napr.:

4U1ITU  = volačka  stanice

/1/ = číslo správy,  1,2,alebo 3 v prvej polovici cvičenia,  4,5,6 v druhej polovici.

/20/17/15/ - použiteľné pásma – použite označenie pásma, nie konkrétna frekvencia                                          

/03/ = na stanici  4U1ITU  sa nachádzajú  3 operátori

/1/=  máte núdzový zdroj na mieste vysielania?

            1=  nie

            2=  batéria

            3= generátor  (akéhokoľvek druhu)

/IARC/ = Medzinárodný amatérsky rádioklub  patriaci k HQ  ITU

via...via.... = volačky staníc, ktoré preposielali túto správu, napr. 

                      4U1ITU/1/20/17/15/03/1/IARC  via....via...via.atď.

 

Konkrétny príklad:

Zúčastnená stanica                                     OM9HQ

Použiteľné pásma napr.                               80m, 40m, 20m, 17m

Počet operátorov na stanici                          2 (v dobe cvičenia)

Núdzový zdroj                                             generátor (elektrocentrála)

Medzinárodné označenie rádioklubu              SARA

 

Vytvorená a vysielaná správa bude vyzerať takto:

OM9HQ/1*/80/40/20/17/02/3/SARA                    * (číslo správy od 1 po 6)

 

Túto správu príjme napr. SP1XX a odvysiela ju v nasledovnej forme:

OM9HQ/1*/80/40/20/17/02/3/SARA via SP1XX

 

Túto správu príjme ďalej napr. DL2ZY a ďalej ju odvysiela v podobe:

OM9HQ/1*/80/40/20/17/02/3/SARA via SP1XX via DL2ZY

 

Po druhom odovzdaní by mala byť správa odovzdaná stanici OF3F/D.

V prípade ďalšieho odovzdávania správy sa pripája volací znak stanice ktorá správu odovzdáva.

 

Volanie v medzinárodnej sieti bude vyzerať napr.:

CQ GlobalSET de OM9HQ ARES k

 

Stanica ktorá odpovedá na volanie volá štýlom:

OM9HQ de G3FXP/D NETMAR k

 

Pri potvrdzovaní správy je vhodné (nie nutné) túto správu zopakovať.

Číslice vyslovujte zreteľne, najlepšie v angličtine a ako jednotky (80 = osem nula, 17 = jedna sedem), písmená hláskujte medzinárodnou hláskovacou tabuľkou. Lomítko vyslovujte ako slash [sleš].