TIESŇOVÉ LINKY
  Spoločná tiesňová linka 112
  Hasiči       150
  Záchranka 155
  Polícia      158
  Viac

  AKTUÁLNE INFORMÁCIE
  Aktuality
  Konkurz
  Výzva všetkým

  A.R.E.S.
  Čo je  A.R.E.S.
  Prečo A.R.E.S.
  Prečo A.R.E.S. v OM
  Implementácia A.R.E.S.
  Štatút A.R.E.S. 
  Organizačná štruktúra

  RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA
  Základné pravidlá člena A.R.E.S.
  Mini Manuál tiesňovej prevádzky
  Spojovacie postupy IARU
  Mapy paketovej siete
  Frekvencie prevádzačov
  Núdzové frekvencie IARU
  Blanket telegramu
  Technika

  ČLENSTVO
  Ako sa stať členom A.R.E.S.
  Prihláška za člena A.R.E.S.
  Zoznam členov A.R.E.S.

  ODKAZY
  Zoznam rádioamatérov v OM
  Stupne povodňovej aktivity
  Zaujímavé linky
  A.R.E.S. informácie IARU R1

  KONTAKTY

  Kontakty A.R.E.S.

  webmaster

  ENGLISH VERSION
 

Aktualizácia  7.5.2018