Cvičenie A.R.E.S.

 

C v i č e n i e  A.R.E.S.

     Dňa 16. mája 2006 v čase od 10.00 do 13.00 sa bude konať cvičenie vybraných častí krízového manažmentu štátnej a verejnej správy v Bratislavskom a Žilinskom kraji v spolupráci s Rádioamatérskou tiesňovou službou A.R.E.S.. Súčasťou cvičenia bude prerušenie” všetkých komunikačných systémov a následné zabezpečenie spojenia rádioamatérskymi prostriedkami. Rádioamatéri dostali priestor aby ukázali, že pre spoločnosť sú potrební.  Na zabezpečenie požiadaviek v rámci zámeru cvičenia bude potrebná účasť väčšieho počtu rádioamatérov na VKV v BA a ZA kraji. Okrem zabezpečenia VKV spojenia v uvedených krajoch chceme predviesť aj KV spojenie. Stanice, ktoré môžu byť prítomné v uvedenom čase na pásme, môžu uskutočniť spojenie v rámci “kontroly rádiovej siete A.R.E.S.”.  Pokiaľ budete počuť prevádzku A.R.E.S. na VKV, resp. KV na 3768 plus/mínus QRM, nerušte komunikáciu a zostaňte na príjme. Ak budete počas cvičenia vyzvaní a budete robiť spojenie, obmedzte sa iba na jednoduchú komunikáciu (RST, meno QTH). Dodržujte pokyny riadiacej stanice rádiovej siete A.R.E.S.. Prevádzku na VKV budú riadiť v BA kraji OM9HQ a v ZA kraji OM3KZA. Riadiacou stanicou na KV bude stanica OM9HQ. V prípade záujmu o účasť na cvičení sa kontaktujte v ZA kraji s Milanom OM6SZ na OM0OVU (e-mail: om6sz@post.sk) a v BA kraji s Jarom OM1II na OM0OVV (e-mail: ares@cq.sk). Termín koordinačnej porady v ZA kraji určí Milan OM6SZ. Koordinačná porada - “generálka” v Bratislave bude dňa 9. mája 2006 o 16.00 hodine na sekretariáte SZR, kde budú rozpracované konkrétne požiadavky na zabezpečenie spojenia. Jedným z hlavných cieľov všetkých aktivít A.R.E.S.-u je dostať slovo rádioamatér do legislatívy pre núdzové komunikácie. Ak chceme pre budúcnosť rádioamatérstva v OM niečo urobiť, máme jedinečnú šancu.

     Jaro OM1II