DAVOS 2005

11.-16.9.2005 - sa konala konferencia IARU Region-1 v Davose. Okrem iných odporúčaní, ktoré boli na konferencii prijaté, bolo aj odporúčanie KV komisie, aby boli uvedené frekvencie používané ako centrá aktivity pri núdzovej prevádzke.

Celosvetové centrá aktivity:

15m   21360 kHz

17m   18160 kHz

20m   14300 kHz

Centrá aktivity pre Region-1:

40m   7060 kHz

80m   3760 kHz

Ďalej odporúča, aby komisia C4 (KV komisia) prijala pre tieto frekvencie názov „Emergency Centre-of-Activity“.

Koordinátorom Emergency Communications IARU Region-1 sa stal Dr. Seppo Sisatto, OH1VR.