EmCom party 2007.

EmCom party 2007.

 

Dňa 5. mája 2007 sa uskutoční 2. cvičenie staníc „Rádioamatérskych tiesňových služieb“ rádioamatérskych organizácií IARU Region 1.

 

Čas konania:            11.00 – 15.00 UTC

Frekvencie:               7060, 14300 a 21360 -/+ QRM

Mód:                        SSB

Výkon:                     do 100 W

Napájanie:                batériové zdroje, resp. elektrocentrály

 

Stanice, ktoré sa zúčastnia na cvičení:

KC ARES -                         OM9HQ         zabezpečí Jaro OM1II

KKS Trnavský kraj -             OM3KTR       zabezpeči Jano OM3TC

KKS Trenčiansky kraj -        OM3KMK      zabezpečí Roman OM4KW

KKS Žilinský kraj -               OM3KHE       zabezpečí Milan OM6SZ

KKS Nitriansky kraj -           OM3KRN       zabezpečí Jozef OM5AW

KKS B.Bystrický kraj -         OM3KWZ      zabezpečí Tono OM7AG

 

Prvé 3 hodiny sa nadväzujú spojenia medzi ARES stanicami. ARES stanice si vymieňajú kód zložený: reálny report / počet pracovísk v prevádzke súčasne / počet operátorov / výkon stanice / skratka rádioamatérskej organizácie.

Napríklad:                  55 / 1 / 04 / 050 / SARA

 

Poslednú (štvrtú) hodinu stanica OF3F zbiera správy od jednotlivých staníc. OF3F v tejto hodine nevysiela žiadnu správu. Správa je zložená nasledovne: reálny report / počet uskutočnených spojení s národnými organizáciami ARES / počet uskutočnených spojení s národnými organizáciami ARES na pásme 7 MHz / počet uskutočnených spojení s národnými organizáciami ARES na pásme 14 MHz / počet uskutočnených spojení s národnými organizáciami ARES na pásme 21 MHz.

Napríklad:                  57 / 28 / 03 / 23 / 15

 

Pozor! - Toto nie je contest, toto je cvičenie. Stanice nezaradené do cvičenia prosíme o strpenie. Nevstupujte do komunikácie a zbytočne nerušte.

 

Postrehy z cvičenia, denníky, vyslané reporty, pošlite do 10 dní na ďalšie spracovanie na adresu ares@cq.sk .