Konkurz na funkcie Krajských koordinátorov A.R.E.S.

Koordinačné centrum A.R.E.S. vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie Krajského koordinátora A.R.E.S. v Bratislavskom kraji. Funkcia nie je platená, ide o dobrovoľnú činnosť v prospech obcí a spoločnosti.

Podmienky pre účasť na konkurze: 

  • členstvo v Slovenskom zväze rádioamatérov

  • organizačné schopnosti

  •  podpora od miestnej rádioamatérskej verejnosti (podpísané odporúčanie od 10 rádioamatérov v príslušnom kraji)

  •  oddanosť realizovať myšlienku A.R.E.S.

  • vlastná rádioamatérska koncesia minimálne triedy „N“

  • vybavenie rádiostanice KV i VKV zariadením a anténami na KV i VKV

Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu: 

Slovenský zväz rádioamatérov
Koordinačné centrum A.R.E.S.
Mlynská 4
900 31 Stupava

V súlade s článkom 6 Organizačného poriadku SZR predseda A.R.E.S. postúpi návrh na Krajského koordinátora na schválenie Prezídiu SZR, ktoré menuje a odvoláva členov komisií. Úspešní uchádzači obdržia poverovacie listiny na oprávnenie zastupovať záujmy A.R.E.S. v príslušnom kraji.

 

V Bratislave 29.9 2016                                                           Jaro OM1II