Linky
www.hamradio.sk - informácie o rádioamatérskom dianí nielen na Slovensku
www.szr.sk - stránka Slovenského zväzu rádioamatérov
www.radiozurnal.sk - informácie o obsahu rádioamatérskeho časopisu "Rádiožurnál"
http://www.crk.cz/CZ/TRASAC.HTM - stránka rádioamatérskej tiesňovej služby v OK
www.rescueinfo.org - stránka občianskeho združenia RESCUEINFO v Pardubiciach
http://www.minv.sk/?civilna-ochrana - stránka Úradu civilnej ochrany MV SR
www.rientola.fi/oh3ag/garec - stránka medzinárodnej konferencie GAREC
http://www.qsl.net/races/links.html - linky na ARES stránky
Zákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme - znenie zákona o IZS
http://fsi.utc.sk - stránka Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline