Núdzové frekvencie IARU

 

Núdzové frekvencie podľa regiónov IARU, tzv. stredy aktivity - CoA

 

Región 1                                            Región 2                                            Región 3

3760                                                   3750 alebo 3985                                3760

7060 alebo 7110                                7060,7240 alebo 7290                       7060

14300                                                 14300                                                 14300

18160                                                 18160                                                 18160

21360                                                 21360                                                 21360