Plán činnosti A.R.E.S. na rok 2007.

 

1. Účasť A.R.E.S. na „cvičení“ IARU (EmCom-party)        

          Termín: marec/apríl 2007     

          Zodpovedá: Predseda ARES

 

2. Predložiť PrSZR návrh nášiviek pre členov A.R.E.S. a podľa rozhodnutia PrSZR zabezpečiť zakúpenie. 

          Termín: 1. polrok 2007

          Zodpovedá: Predseda ARES

 

3. Účasť A.R.E.S. na príprave legislatívy v oblasti núdzovej komunikácie.

          Termín: podľa možností a potreby

          Zodpovedá: Predseda ARES

 

4. Zasadanie Koordinačného centra A.R.E.S..

         Termín: november 2007

          Miesto: T.Matliare

          Zodpovedá: Predseda ARES  a Krajskí koordinátori