Výzva všetkým

V Ý Z V A

      Vážení spoluobčania,

     člen Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. sa svojou aktívnou rádioamatérskou činnosťou pripravuje na plnenie úloh v oblasti zabezpečenia rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych udalostiach. Svoje rádioamatérske zariadenie a svoje zručnosti je ochotný poskytnúť v prípade potreby v prospech občanov, obce, organizácií a orgánov SR na zabezpečenie spojenia v súlade so zákonom o Integrovanom záchrannom systéme a ďalšou príslušnou platnou legislatívou SR. K tomu, aby Vám mohol v prípade potreby pomáhať, potrebuje však Vaše pochopenie a 

Vašu  P O M O C

     vysielaciemu zariadeniu je potrebná anténa. Bez antény nie je možné spojenie zabezpečiť. Dovoľujem si Vás preto požiadať v mene realizovania myšlienok Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. Slovenského zväzu rádioamatérov o ústretovosť a umožnenie inštalácie potrebných antén v mieste jeho bydliska.

 

     Ing. Jaroslav Kubíček, OM1II

     predseda A.R.E.S.