Základné pravidlá
 
  • zariadenie rádiostanice má vždy pripravené k prevádzke

  • pravidelne sa zúčastňuje v rádiovej sieti A.R.E.S.

  • zabezpečí bezodkladné odovzdanie prijatých správ adresátovi

  • na zabezpečenie spojenia je ochotný poskytnúť svoj voľný čas

  • samostatne sa vzdeláva v rádioamatérskej problematike

  • dobrovoľne, ochotne a nezištne spolupracuje s členmi IZS

  • na požiadanie orgánov IZS sa zúčastňuje požadovaných školení

  • vo svojom okolí propaguje myšlienku A.R.E.S.

  • svojim konaním je príkladným občanom

  • dodržiava hamspirit