Zemetrasenie v Čile

 

Greg G0DUB prináša 12. februára 2010 od Jima Lintona  VK3PC, predsedu Komisie pre tiesňovú komunikáciu pri živelných pohromách  Regiónu 3  IARU správu, ktorá je veľkou pochvalou Chilskému rádioklubu.

"Pretože niektoré oblasti Chile boli tento týždeň opäť zasiahnuté silnými následnými otrasmi, prišli  ďalšie správy o úlohe, ktorú zohrávali rádioamatéri, vrátane tých, ktorí boli vyhľadávaní ako zdroj spoľahlivých informácii. Televízne správy ich opisujú ako skupinu oddaných rádiooperátorov, rozptýlených po celej krajine, ktorí sa ukázali byť životne dôležitou tepnou pre tok informácii počas posledného ničivého zemetrasenia, tsunami a ďalších následkov. Bolo tiež publikované interview so sekretárom RCCH Alejandro Jara  CE3JWF a riaditeľom SER (Servicio se Emergencia de Radioaficionades)  Rafael Riesco CE3FFR, v ktorom uviedli, že tam, kde to bolo možné, rádioamatéri boli v pohotovosti na pásme do 10 – 15 minút po začiatku zemetrasenia. Pretože telefónne a internetové spojenie vo veľkom rozsahu zlyhalo, mnohí rádioamatéri mali k dispozícii záložné zdroje a boli schopní zohrať úlohu aktívneho komunikačného spojenia, zachytávaného rádiostanicou National Radio Chile a ňou ďalej vysielaných správ o situácii v jednotlivých postihnutých oblastiach. V správe sa ďalej  hovorí, že aj keď už internet opäť fungoval, nebolo možné dôverovať správam uverejňovaným na lokálnych internetových stránkach kvôli zámerne zveličovaným správam ktoré danú situáciu ešte zhoršovali. Rádioamatéri členovia Radio Club of Chile sú čestní, obetaví, ochotní stráviť veľa hodín u svojich zariadení na pásmach pri podávaní správ – v niektorých prípadoch aj s poškodeným zariadením, dokonca aj pri poškodených anténnych systémoch. Vďaka im za záchranu  Chile v krízovej situácii! Volacie značky amatérov umožnili štátnej rozhlasovej stanici a úradom dôverovať informáciám, nakoľko členovia rádioklubu majú dobrú povesť, čo je veľkým prínosom pri krízových situáciách, keď je možnosť skreslenia správ bežnými komunikačnými kanálmi,  ak sú vôbec k dispozícii. V správe sa ďalej uvádza, že chýry, tvrdiace že rádioamatérstvo zaniká, nezodpovedajú pravde, pretože títo rádioamatéri dobrovoľne poskytli dôležité komunikačné prostriedky a jednoznačne odmietli akúkoľvek finančnú odmenu za túto činnosť. Keď krajinu zasiahlo mohutné zemetrasenie v ranných hodinách dňa 27.februára, rádiové siete Red  Chilena Nor Austral de Servicios (RECNA) a RCCH pracovali v súčinnosti s armádou na podávaní informácii o hľadaní nezvestných osôb, o stave ciest a podpore tiesňového manažmentu. Zemetrasenie s magnitúdou 8,8 Richterovej stupnice si vyžiadalo viac ako 720 obetí na životoch, 1,5 milióna zničených domov a zničených ciest, mostov a ďalšej infraštruktúry. RCCH vyjadril svoju vďaku rádioamatérom na celom svete za ich prejav solidarity, keď nepoužívali na vysielanie tiesňové frekvencie počas tohto obdobia tiesne v Chile. V súčasnosti už nie sú známe krátkovlnné tiesňové frekvencie potrebné pre tiesňovú komunikáciu."

(Jim Linton  VK3PC, predseda Komisie pre tiesňovú komunikáciu pri živelných pohromách  Regiónu 3  IARU )

Voľný preklad Juraj OM1LY.