Čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010
  Položka EUR
Príjmy Prenájom nehnuteľností 33 930
  Členské príspevky 3 945
  QSL služba 2 561
  Dotácia z Min. školstva na ROB 38 300
  Stretnutie Tatry 11 511
  Organizácia ME žiakov v ROB - účast. poplatky 15 972
  Ostatné príjmy 6
  Príjmy spolu:  106 225
Výdaje    
Činnosť SZR Zasadnutia prezídia SZR 2 266
  QSL služba 4 744
  Členské do IARU 835
  IARU Interim Meeting Viedeň 384
  Zjazd 1 751
  Stretnutie Tatry 11 991
  Stretnutie Friedrichshafen 1 168
  Stretnutie Holice 150
  Vyhodnocovanie súťaží a pretekov na KV a VKV 600
  Správy OM9HQ 303
ROB Organizácia domácich súťaží ROB 3 088
  Akcie reprezentácie v ROB 20 182
  Organizácia ME žiakov v ROB - organizačné výdaje 15 114
Sekretariát Mzdové náklady 16 343
  Réžijné náklady sekretariát 5 160
  Vedenie účtovníctva 2 585
  Prenájom kancelárií 7 584
  Ostatné 47
Nehnuteľnosti Výdaje na nehnuteľnosti 15 757
  Výdaje spolu:  110 052
  Celkový hospodársky výsledok -3 827