Čerpanie rozpočtu SZR v roku 2011
  Položka EUR
Príjmy Prenájom nehnuteľností 44 042
  Členské príspevky 3 609
  Dve percentá dane 2 066
  QSL služba 2 555
  Dotácia z Min. školstva na ROB 30 020
  Stretnutie Tatry 12 748
  Ostatné príjmy 15
  Príjmy spolu:  95 055
Výdaje    
Činnosť SZR Zasadnutia prezídia SZR 1 715
  QSL služba 5 352
  Členské do IARU 963
  Stretnutie Tatry 11 390
  Stretnutie Friedrichshafen 940
  Stretnutie Holice 157
  Vyhodnocovanie súťaží a pretekov na KV a VKV 679
  Správy OM9HQ 303
  Kurz mladých rádioamatérov 811
  Stretnutie Vrútky 150
ROB Organizácia domácich súťaží ROB 4 016
  Akcie reprezentácie v ROB 14 177
Sekretariát Mzdové náklady 16 224
  Réžijné náklady sekretariát 4 284
  Vedenie účtovníctva 2 585
  Prenájom kancelárií 3 876
  Ostatné 59
Nehnuteľnosti Výdaje na nehnuteľnosti 17 537
  Výdaje spolu:  85 218
  Celkový hospodársky výsledok 9 837