Čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012
  Položka EUR
Príjmy Prenájom nehnuteľností 30 359
  Členské príspevky 3 877
  QSL služba 2 433
  Dotácia z Min. školstva na ROB 29 100
  Stretnutie Tatry 10 185
  Ostatné príjmy 232
  Príjmy spolu:  76 186
Výdaje    
Činnosť SZR Zasadnutia prezídia SZR 1 383
  QSL služba 4 285
  Členské do IARU 1 105
  Stretnutie Tatry 9 384
  Stretnutie Friedrichshafen 917
  Stretnutie Holice 94
  Vyhodnocovanie súťaží a pretekov na KV a VKV 1 126
  Správy OM9HQ 303
ROB Organizácia domácich súťaží ROB 2 643
  Akcie reprezentácie v ROB 13 641
Sekretariát Mzdové náklady 16 224
  Réžijné náklady sekretariát 4 938
  Vedenie účtovníctva 2 585
  Prenájom kancelárií 3 836
Nehnuteľnosti Výdaje na nehnuteľnosti 20 835
  Výdaje spolu:  83 299
  Celkový hospodársky výsledok -7 113