Čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013
  Položka EUR
Príjmy Prenájom nehnuteľností 33 435
  Členské príspevky 3 623
  Dve percentá dane 2 391
  QSL služba 2 969
  Dotácia z Min. školstva na ROB 43 440
  Stretnutie Tatry 9 835
  Príjmy ROB 1 560
  Ostatné príjmy 501
  Príjmy spolu:  97 754
Výdaje    
Činnosť SZR Zasadnutia prezídia SZR 1 300
  QSL služba 5 252
  Členské do IARU 1 099
  Stretnutie Tatry 8 964
  Stretnutie Friedrichshafen 709
  IARU Interim Meeting Viedeň 266
  Vyhodnocovanie súťaží a pretekov na KV a VKV 792
  Kurz mladých rádioamatérov 860
  Stretnutie Vrútky 150
ROB Organizácia domácich súťaží ROB 2 353
  Akcie reprezentácie v ROB 22 709
Sekretariát Mzdové náklady 16 224
  Réžijné náklady sekretariát 3 962
  Vedenie účtovníctva 2 635
  Prenájom kancelárií 2 347
Nehnuteľnosti Výdaje na nehnuteľnosti 23 851
  Výdaje spolu:  93 473
  Celkový hospodársky výsledok 4 281