S P R Á V A

o činnosti SZR za posledné štyri roky

 

 

Vážení priatelia rádioamatéri, vážení hostia, dámy a páni

 

Dovoľte aby som vás privítal na 6. zjazde slovenského zväzu rádioamatérov. Na úvod ďakujem kolektívu OM3KHE za organizáciu zjazdu.

Srdečne vítam našich hostí, ktorí prišli na zjazd.

Ďalej vítam členov prezídia SZR, vedúcich komisií a nakoniec čo najsrdečnejšie vás všetkých delegátov zjazdu.

V prvej časti môjho príspevku vám prednesiem prierez činnosťou SZR za posledné štyri roky.

 

Na minulom zjazde v Považskej Bystrici sa dlho prerokovávala otázka dlhu, ktorý vznikol pôsobením minulého tajomníka p. Pospíchala. Pravda je tá, že už pred zjazdom bola dohoda o vrátení dlhu v plnej výške a tá sa realizovala v roku 2003, o čom sme informovali v Rádiožurnále. Spolupráca s novým tajomníkom je podstatne iná, to nakoniec vidíte všetci.

 

Členská základňa

Najskôr aký počet členov má naša organizácia. Keď je nám jasné, že člen SZR musí byť do SZR prihlásený, musí mať členský preukaz a na daný rok musí mať zaplatené členské príspevky, tak podľa týchto kritérií máme

-   v roku 2003    903 členov,

-   v roku 2004    840 členov,

-   v roku 2005    835  členov,

-   v roku 2006    asi 850 členov,

hoci členských preukazov sme už od roku 1990 vydali vyše 1272. Reálny počet koncesií jednotlivcov je u nás asi 1200 a počet členov klubov bez koncesie je asi 600. Čiže rezervy v členstve ešte stále máme.  Stále je pre mňa záhadou, akým spôsobom je možné zhromaždiť členské v krátkej dobe, čiže vždy do konca marca, od všetkých našich členov. Skúšali sme už snáď všetko. Poštová poukážka je každý rok vložená do RŽ a nakoniec, členské na budúci rok si môžete zaplatiť na stretnutí v Tatrách, či na návšteve SZR v Bratislave. Zaujímavé je sledovať niektorých amatérov, ktorí si platia členské len v roku zjazdu, čiže raz za 4 roky kvôli zjazdu, alebo každý druhý rok kvôli QSL službe.

Jedna z metód pripomínania zaplatenia členských príspevkov je neustále opakovanie výzvy na zaplatenie v správach OM9HQ a v Rádiožurnále. Situáciu chceme riešiť zverejnením členov na internetovej stránke SZR, ktorí si na daný rok zaplatili členské. Potom bude jasné, že ostatní nemajú nárok na členské služby SZR. Samozrejme, v blízkej budúcnosti chceme chceme sprístupniť prihlasovanie za členov SZR aj cez internet a nutné budú i ďalšie opatrenia, ako je registrácia klubov atď.

 

Ako pracovalo tento rok prezídium?

Zloženie prezídia poznáme, prezident a viceprezidenti sú už roky rovnakí, čiže ja, Kurt Kawasch, OM8AA a Števo Horecký, OM3JW. Táto skutočnosť svedčí o konsolidovanosti zväzu, ale treba myslieť na budúcnosť.

Členovia PrSZR: Roman Kudláč OM3EI, Ladislav Vencel OM3GB, Jozef Ivan OM3NA, Jozef Vojtek OM6AM, Oto Jeleník OM3YCZ, Ladislav Satmáry OM8AM, Rastislav Hrnko OM3BH, Richard Gašparík OM2TW.

Revízna komisia: Kamil Havelka OM0CS, Braňo Daráš OM2FY, Juraj Fábián OM5NK.

Prezídium SZR zasadalo počas každého roka štyrikrát a účasť bola prakticky 100-percentná, v posledom roku chýbal Rišo OM2TW. Problémy, ktoré sa riešili, boli bežné a týkali sa všetkých oblastí rádioamatérstva.

Čo sa týka majetku, vlastníme jednu budovu  v Rimavskej Sobote, kde je našim správcom Ondrej Gaál OM8GA, druhú budovu sa nám podarilo dobre predať a z úrokov financujeme našu činnosť. O majetku sa dozviete viac zo správy sekretára OM3EI. Musím upozorniť, že naše finančné rezervy máme v bankách a snažíme sa získať viac ako z klasických termínovaných vkladov.

Sekretariát SZR pracuje v rovnakom zložení celé štyri roky. Roman Kudláč OM3EI je sekretár, máme externú účtovnícku firmu a dvoch QSL manažérov. Ďalej máme na zmluvu trénerov ROB.

QSL služba funguje na slušnej európskej úrovni aj vďaka podpore sekretariátu SZR. Manažérmi sú Harry OM3EA a Vilo OM3MB. Minulý týždeň vážnejšie ochorel OM3EA, ale to budeme riešiť po zjazde.  Okrem toho, priestory našej QSL služby a bufet v budove sú fakticky jediným otvoreným bratislavským rádioklubom. Každý utorok sa tam zíde okolo 50 rádioamatérov. Frekvencia rozosielania lístkov prebieha podľa schválených pravidiel a aktívnejšie stanice dostávajú lístky prakticky raz za mesiac. Častejšie dostávajú aj kluby, či skupiny rádioamatérov okresu alebo oblasti, čo je pre nás výhodné aj finančne. Preto stále dávame možnosť na vytvorenie okresných, klubových, či oblastných QSL manažérov, ktorí budú dostávať lístky pre celú oblasť a potom ich rozdelia medzi svojich členov. Dokonca by som si vedel predstaviť, aby lístky chodili len na kluby a okresy. Tým by sa zmenšil počet adries, na ktoré lístky zasielame, samozrejme okrem členov, ktorí dostávajú viac lístkov ako celý okres. QSL službu plánujeme doplniť o jasné podávanie informácií na webových stránkach SZR o prijatých zásielkách, o odoslaných do zahraničia, o prehľady posielania QSL lístkov. Na stránke budú zverejnení okresní QSL manažéri a pod nich spadajúci amatéri.

 

ROB komisia

Najväčšia komisia je komisia ROB a je aj najaktívnejšia. Predsedom je stále Kurt Kawasch OM8AA a komisia organizuje celé dianie okolo činnosti v ROB. Vrcholom snaženia ľudí okolo ROB boli majstrovstvá sveta v Bulharsku, ktoré sa konali tento mesiac.

Každoročne sú na Slovensku organizované štyri pohárové súťaže - Kysucký pohár, Martinský pohár, Turiansky pohár a od tohto roku aj Kováčovský pohár, ktorý nahradil Popradský pohár, keďže po víchrici už v Tatrách niet kde behať. Okrem týchto súťaží sa každý rok organizujú Majstrovstvá Slovenska v ROB a Majstrovstvá Slovenska v ROB na dlhej trati. Medzi najaktívnejšie kluby patria Rádioklub Turie, Klub ROB Kysuca, ktorý v tomto roku zorganizoval na vysokej úrovni majstrovstvá Slovenska a Klub ROB Medik Martin. Reprezentačné družstvo v ROB má dvoch trénerov pre juniorské a seniorské kategórie. Hlavným trénerom je Dušan Kawasch, OM8AAA a pomáha mu Peter Jurčík. Tréneri v spolupráci so sekretariátom SZR organizujú reprezentačné sústredenia a výjazdy na preteky. Vrchol sezóny je vždy v septembri, kedy sa konajú buď majstrovstvá sveta alebo Európy. Žiacku reprezentáciu vedie Ján Košut, OM3TPO. V tomto roku sa mu podarilo výrazne aktivizovať širokú základňu detí v ROB, zorganizoval jarné sústredenie detí v Kučišdorfskej doline a vytvoril motivačné kritéria pre nomináciu na ME žiakov v Poľsku.

 

Najúspešnejší pretekári za posledné roky:

 

MS Česko 2004

Miriam Králová

veteránky - 3,5 MHz

2.

Miriam Králová

veteránky - 144 MHz

2.

Jozef Šimeček

veteráni - 3,5 MHz

2.

družstvo veteráni

veteráni - 3,5 MHz

3.

 

 

 

ME Srbsko 2005

Alžbeta Šimečková

juniorky - 3,5 MHz

2.

Jozef Šimeček

veteráni - 3,5 MHz

3.

Jozef Šimeček

veteráni - 144 MHz

1.

družstvo veteráni

veteráni - 3,5 MHz

3.

družstvo veteráni

veteráni - 144 MHz

1.

 

 

 

MS Bulharsko 2006

Alžbeta Šimečková

juniorky - 144 MHz

1.

Alžbeta Šimečková

juniorky - 3,5 MHz

1.

družstvo juniorky

juniorky - 144 MHz

1.

družstvo juniorky

juniorky - 3,5MHz

2.

družstvo muži

muži - 3,5 MHz

3.

družstvo veteráni

veteráni - 144 MHz

2.

družstvo veteráni

veteráni - 3,5 MHz

3.

 

 

KV komisia

KV komisia pod vedením Rasťa Hrnka OM3BH a za spolupráce vyhodnocovateľa Laca Satmáryho OM8AM organizuje a vyhodnocuje KV preteky a v podstate veľa práce nemá, lebo kontestová činnosť vo vnútroštátnych pretekoch je poslabšia. Stabilný počet staníc sa zúčastňuje OM-AC, ktorý s prehľadom vyhodnocuje Mojo OM6MW. Je pravda, že všetky KV preteky by boli zaujímavejšie pri väčšej účasti staníc, ale viac sa už asi nedá pre propagáciu pretekov urobiť. Podmienky sú vždy zverejnené v RŽ a správach OM9HQ a vyhodnotenie býva na stretnutí v Tatrách. Vecné ceny nie sú bohvieaké, ale viac si nemôžeme dovoliť, ani to nebýva vo svete obvyklé. V medzinárodnom meradle sú významné úspechy stanice SZR OM6HQ v IARU conteste v tomto roku, ďalej sú významné umiestnenia v CQ contestoch, ARRL kontestoch  a v iných svetových kontestoch Tibora OM3RM a klubov OM3RMM/OM8A, OM3KAP/OM7M, OM3KFF/OM5M, OM3KAG.

 

Výsledky M-SR v práci na KV v rokoch 2002 až 2005

Ročník

Jednotlivci

Kluby

1. miesto

2. miesto

3. miesto

spolu staníc

1. miesto

2. miesto

3. miesto

spolu staníc

2001-2002

OM6T

OM7JG

OM3IAG

52

OM7M

OM8A

OM5M

6

Jozef Čižmárik

Július Greksa

Pavel Soušek

2002-2003

OM8A

OM6T

OM5A

57

OM7M

OM5M

OM0M

10

Tibor Ferenec

Jozef Čižmárik

Ivan Dobrocký

2003-2004

OM3NA

OM2VL

OM8ON

44

OM7M

OM5M

OM0M

8

Jozef Ivan

Ladislav Végh

Jaromír Fafejta

2004-2005

OM2VL

OM4DN

OM7DX

55

OM7M

OM8A

OM4A

10

Ladislav Végh

Václav Kreutz

Štefan Melcer

 

Budúca KV komisia bude mať internetovú stránku kv.szr.sk a na nej budú podmienky pretekov, jednotlivé výsledky, komentáre a organizačné pripomienky.

 

 

VKV komisia

VKV komisia pod vedením Milana Kuklu OM5KM organizuje a vyhodnocuje VKV preteky a vďaka racionálnemu rozdeleniu práce nemáme žiadne problémy s prideľovaním kót, vyhodnocovaním pretekov a zverejňovaním výsledkov. Kóty spravodlivo prideľuje Jozef OM3NA, preteky vyhodnocuje Paľo OM5CM. Pravidelná práca na VKV pásmach, čím iste nerozumieme používanie FM prevádzačov, je stále veľmi málo viditeľná, hlavne zo stáleho QTH. V pretekoch je aktivita podstatne väčšia, a špička sa dá porovnávať s európskymi stanicami. Podľa výsledkovej listiny M-SR bolo v pretekoch hodnotených 95 jednotlivcov a 44 klubov, čo nie je zlé. Zvýšila sa hlavne finančná náročnosť pretekov, ale taký je už život. Úspešne sa zúčastniť VKV kontestu sa dnes už nedá s jednou FT-221 a s jednou PA0MS ako v roku 1985.

Najväčšie úspechy mali za posledné roky opäť kluby OM3KEE, OM3KGW/OM3W, OM3KII, OM3KHE a z jednotlivcov OM2VL, OM3TZQ, OM1DK, OM5LD, OM3CQF, OM3LQ. Potešiteľné je, že stúpa účasť staníc i vo vyšších kategóriách. Satelitná prevádzka je doménou zopár amatérov, ale to je dané menšou atraktivitou spojení a ich vyššou náročnosťou na materiálne vybavenie.

Paketové prevádzače, respektíve paketová sieť trpí problémami nezáujmu udržovať ju. Keď má niekto internet, tak ozaj netúži po pakete. Ale to je rovnaké v celej Európe.

 

Výsledky M-SR v práci na VKV v rokoch 2002 až 2005

Ročník

Jednotlivci

Kluby

1. miesto

2. miesto

3. miesto

spolu staníc

1. miesto

2. miesto

3. miesto

spolu staníc

2001-2002

OM3TZQ

OM5LD

OM2VL

71

OM3W

OM3KEE

OM3KII

45

Milan Bebjak

Ladislav Dedek

Ladislav Végh

2002-2003

OM2VL

OM3TZQ

OM1DK

86

OM3KEE

OM3W

OM0C

42

Ladislav Végh

Milan Bebjak

Daniel Veselský

2003-2004

OM8A

OM3TZQ

OM1DK

72

OM3KEE

OM3W

OM3KII

44

Tibor Ferenec

Milan Bebjak

Daniel Veselský

2004-2005

OM2VL

OM3TZQ

OM1DK

77

OM3W

OM5R

OM3KII

37

Ladislav Végh

Milan Bebjak

Daniel Veselský

 

 

Propagácia

Oblasť propagácie sme si kedysi rozdelili na 5 častí – spravodajstvo OM9HQ, časopis Rádiožurnál, QSL a diplomovú službu a našu internetovú stránku. Vo všetkých oblastiach nastali zmeny.

Najmenšie zmeny nastali vo vysielaní správ OM9HQ. Správy pripravuje stále rovnaký kolektív OM3LU, OM3GB, klub OM3KEE, Števo OM3JW a zopár prispievateľov. Obyčajne však platí, že čo si nezoženieš, nemáš. Technicky sme vylepšili zariadenie a tým i signál a teraz nutne potrebujú výmenu naše magnetofóny, zrejme ich vymeníme za digitálny PC stroj. Ale chystáme sa na to už dlho.

Rádiožurnál si udržuje svoju kvalitu. Farebná obálka a dobrý rádioamatérsky obsah už dávno posunuli kvalitu časopisu na európsku úroveň. Vďaka za to patrí Romanovi Kudláčovi OM3EI a prispievateľom. Tento rok je vychádzanie jednotlivých čísel pravidelné, ale nikde sa to neprejavuje. Dúfali sme, že týmito zmenami stúpne počet predplatiteľov, ale zatiaľ nárast nie je žiaden. Musíme si uvedomiť, že kvalitu časopisu veľmi ovplyvňuje náklad a preto ma veľmi rozčuľujú reči tiež amatérov, ktorým je veľmi ťažké vypísať jednu zloženku na zaplatenie predplatného. Ale vedia, kde si ho môžu požičať a potrebné články si okopírovať. Teší ma však, že uznávajú kvalitu Rádiožurnálu. Podľa odhadu počtu rádioamatérov na Slovensku by mohol počet predplatiteľov stúpnuť asi na dvojnásobok, ale zatiaľ nevieme ako to dosiahnuť. Počet predplatiteľov z Českej republiky je stále väčší ako od nás, hoci doma majú nového Rádioamatéra., ale to tiež svedčí o kvalite Rádiožurnálu.

Malý brat RŽ je zborník príspevkov z tatranských stretnutí a tatranské zborníky sa stali  vhodným a hľadaným zdrojom rádioamatérskych informácií. Minulý rok sme ho nevydali pre nedostatok príspevkov a tento rok to s príspevkami nevyzerá lepšie, ale dúfam, že sa nám nakoniec podarí príspevky zhromaždiť a tohtoročný zborník bude zaujímavý.

QSL služba, hoci je to služba pre slovenských rádioamatérov, je aj propagáciou Slovenska smerom do zahraničia. O vlastnej QSL službe som už hovoril, takže ako propagáciu ju musíme chápať i my a propagovať slovenských rádioamatérov posielaním slušných QSL lístkov podľa hesla „spojenie na pásme je ukončené až výmenou QSL lístkov“. Kvalita slovenských QSL lístkov v posledných rokoch stúpla, ale to sa stalo v celej Európe.

Diplomová služba SZR je na slušnej úrovni, diplomy sú uznávané vo svete a v posledných rokoch sa zlepšila i propagácia našich diplomov v časopisoch okolitých krajín. Milan OM3CDN, diplomový manažér SZR, vybavuje žiadosti veľmi  rýchlo a informácie o vydaných diplomoch sú pravidelne zverejňované v RŽ.

Naša webová stránka www.hamradio.sk už nestačí na propagáciu, hoci je tam skoro všetko potrebné. Veľmi dobre sa o ňu stará Rado Gališ OM6KW zo Žiliny. Počet návštevníkov na stránke neustále rastie, hlavne medzi mladými rádioamatérmi. Výhľad prezídia SZR je taký, že na stránkach hamradio.sk zostanú všetky aktuálne novinky a potrebné informácie, ktoré by ste v časopisoch hľadali podstatne dlhšie. A rozšírením portálu www.szr.sk sa presunú aktuálne informácie o SZR na túto stránku. Problém sú ľudia, ktorí to spravia tak, ako potrebujeme. Keď sa pozrieme na stránky SRR, MRASZ, ČRK, HRS a iných krajín, tak sme už dosť ďaleko vzadu.

V propagácii máme ešte jednu svetlú stránku. Je to IDXP vydávaný Števom OM3JW. Týždeník začal vydávať ešte v 80-tych rokoch a dnes ho rozširuje už len cez internet a cez PR. Je to veľmi uznávaný európsky týždeník určený hlavne pre OM a OK DX-manov. Zaujímavé a skoro nepochopiteľné je, že si to Števo všetko sám financuje. Števo ešte vedie DX rubriku v RŽ, ktorú si so záujmom prečítajú i VKV-isti a neamatéri. Podľa zaručených informácií sa táto rubrika číta i v zahraničí.

 

Komisia ARES

V poslednej dobe sme založili skupinu ARES, ktorá pracuje pod vedením Jara OM1II. Takéto skupiny pracujú vo všetkých okolitých krajinách a zdá sa, že iniciatíva má zatiaľ úspech, len treba v úsilí pokračovať. ARES sa úspešne prezentoval pred štátnymi orgánmi a SZR stále ponúka služby rádioamatérov v prípade všeobecného ohrozenia ľudských životov a majetku.

 

OTC klub

OTC klub SZR je aktívna skupina dlhoročných rádioamatérov, ktorá sa venuje aktivizácii rádioamatérskej prevádzky a dáva nové ciele práce skúseným rádioamatérom. Diplomy vydávané OTC klubom síce majú len lokálnu pôsobnosť, teda na Slovensku a v Čechách, ale počet vydaných kusov je porovnateľný s ostatnými diplomami. Po zmenách vo vedení je klub málo aktívny, hoci vysielanie OM9OT nebola bohvieaká aktivita. Keď som pri našich diplomoch a súťažiach, dosť veľkú popularitu si získala súťaž Hrady a zámky Slovenska poriadaná rádioklubom OM3KFY zo Stupavy, respektíve Braňom OM2FY. Za ich aktivitu im chcem poďakovať.

 

Rádiokluby

Organickou súčasťou SZR sú rádiokluby SZR, hoci členstvo v SZR je individuálne. Je jasné, že dnes nemusíme byť členmi klubov, ale predsa len v kluboch sa stále sústreďuje rozvoj rádioamatérstva. Zmenením vlastníckych vzťahov v našej spoločnosti sa otvorili možnosti aj pre kluby a veľa rádioklubov je registrovaných ako samostatné právnické osoby. Zopár klubov pracuje pod školami a firmami. Všetci vieme, že výchova mladých rádioamatérov (skúsenosťami) je dlhodobá záležitosť a nechať  ju napospas náhode je veľmi neprezieravé. Pomoc SZR klubom je a bude malá, alebo skoro žiadna, aspoň čo sa týka materiálneho vybavenia. Skôr očakávame pomoc rozvoju rádioamatérstva od klubov. V tomto smere je nelogické očakávať nejaké zmeny. Je veľa klubov na Slovensku, ktoré dávajú príklad ako sa dá situácia riešiť, ako sa dajú zohnať priestory, ako nejaké financie, ako sa dá zúčastňovať kontestov a  ako sa dajú vychovávať noví rádioamatéri. Tieto skúsenosti by si mali osvojiť členovia ostatných, živoriacich klubov.

 

Kurzy

SZR sa snaží podporovať výcvik nových rádioamatérov triedy C na tradičných prázdninových kurzoch. Na týchto kurzoch pracujú ako učitelia skúsení rádioamatéri, Jaro OM1II, Fero OM6AR, Robo OM1KW a ďalší. Trochu horšie je to s pripravenosťou frekventantov pred kurzom. Smutné je, keď frekventant, syn amatéra, neovláda všetky znaky morzeovky pred kurzom, a keď príde o rok na druhý kurz, je situácia podobná. V tomto prípade sú peniaze SZR zbytočne vyhodené a z nádejného amatéra nikdy nič nebude. Túto situáciu by mali vopred poznať tí, ktorí deti na kurz posielajú a nerobiť veci ako voľakedy, keď sa pozeralo len na kvantitu. Potešiteľné je, že ale väčšina frekventantov sa po kurze uchytí a stanú sa z nich veľmi rýchlo skúsení amatéri tried C a B. Keď by sme skúmali minulosť dnešných aktívnych seniorov, tak skoro všetci prešli bývalými kurzami OL alebo PO. A to je jasný dôvod, aby sme podporili výučbu amatérov triedy C. Známe kurzy boli v Nitre, kde ich viedol Viktor OM3CCR, dobrí sú v Považskej Bystrici na OM3ROM, kde s mládežou pracujú Jožo Keblušek OM4AQ a Rudo Hodas OM4TQ a vo Zvolene, kde mládež pripravuje Slavo Knapek OM7CW. Potešili by nás správy o ďalších kurzoch mladých amatérov.

 

Spolupráca s TÚ SR

Keďže som zabrúsil do koncesií, klubov a registrácií, dovoľte aby som sa v krátkosti zmienil o nových povoľovacích podmienkach. Tie sa v súčasnej dobe začínajú pripravovať a mali by byť ako štandardné podmienky v EU. Viac sa k tomu nedá povedať, ale dúfame, že sa v nich bude ctiť zásada, že každý bude na svoju triedu preskúšaný, aby dokázal svoju pripravenosť. Znamená to, že do triedy, ktorá má prístup na KV musia robiť skúšky všetci tí, ktorí skúšky z KV nerobili. My by sme chceli mať na skúškach písomné testy z predpisov, povoľovacích podmienok, z prevádzky a z techniky a v tomto smere sme ponúkli TU SR pomoc. Takéto testy sú obvyklé vo všetkých krajinách EÚ. Za spoluprácu s TU SR sme minulý rok dostali ocenenie za dobrú spoluprácu.

 

K hamspiritu

Mrzí ma správanie mnohých rádioamatérov, podľa nasledujúceho vzoru. Na Slovensku máme jednu rádioamatérsku organizáciu a máme dosť veľa amatérov, ktorí nie sú jej členmi. Dôvody na nečlenstvo sú len dva. Lenivosť, že sa im nechce vypisovať nejaké papiere, zakrytá heslom - však dnes ma nikto nemôže prinútiť vstúpiť do SZR - alebo výhrady voči činnosti SZR. Pritom som presvedčený, že tá lenivosť je prevažujúcim dôvodom. Zaujímavé je, že veľa nečlenov SZR šetrí na členskom a zabúdajú, že napríklad SZR dáva na QSL službu, na stretnutie v Tatrách, na kurzy amatérov, na propagáciu atď. veľa peňazí. Zaplatiť členské to nie, ale posielať a dostávať lístky to by chcel každý. Je slušné, keď nemám zaplatené členské a pošlem svoje QSL lístky na SZR? Slušnosť je fuč. Spravodlivosť hovorí: Čo som si poslal, to si zaplatím, ale len keď som člen. Nebudem žiť na úkor ostatných, čo si členské platia. Je smiešne pochlebovanie nečlenom,  keď sa zúčastňujú akcií SZR. Vzorom slušnosti by nám malo byť Slovinsko, ktoré má len 2 milióny obyvateľov, ale majú asi 5000 povolení, skoro všetci sú členovia klubov a skoro všetci sú členovia ZRS. Nakoniec, keď niekto nechce byť členom SZR, v poriadku, ale nech si všetko zabezpečuje sám.

V neslušnosti pokračovala prevádzka na 80 m pásme, kde sa stále nedodržuje hamspirit. Treba mať na pamäti odporúčanie zo starých amerických handbookov, že na pásme sa nedebatuje a nekomentuje politika, religia a nepoužívajú sa neslušné slová. Ďalej treba dodržiavať povoľovacie podmienky TÚ SR, to znamená, že komunikácia môže byť o záležitostiach týkajúcich sa rádioamatérstva. To, čo vyhlasuje OM3QQ, že sa to môže na základe práva na slobodný prejav a šírenie informácií, je veľký omyl. Na to sú iné mediá.

 

Čo treba v SZR zlepšiť a čo začať robiť?

Okrem už spomenutých maličkostí je to starostlivosť o mládež a výučba nových rádioamatérov. Tu vidím nesplnenú úlohu prezídia, ale tu treba pokračovať v propagácii cez internet a hlavne ju rozšíriť tak, aby si každý nový amatér našiel všetko učivo na internete. Túto úlohu nezvládne jednotlivec a tu musíme vytvoriť skupinu amatérov, ktorí majú v tomto smere skúsenosti.

Ďalej musíme na internetovú stránku SZR uviesť registračné dokumenty pre členov a kluby, stanovy, organizačný poriadok atď, pravidlá QSL služby, zásielky QSL služby atď., skrátka spraviť z našej internetovej stránky štandardnú európsku stránku.

Mali by sme pokračovať v organizácii KV, VKV a ROB pretekov so spomínanými internetovými vylepšeniami.

Na úrovni VÚC by sme mali vytvoriť rady rádioamatérov na získanie podpory športu pre všetkých, ktorú SZR získať nemôže. Znamenalo by to aktivizáciu klubov a zrejme aj zvýšenú činnosť.

 

To by bol prehľad činnosti SZR za posledné štyri roky a ostatné doplníme v diskusii. Prajem vám príjemný zvyšok rokovania a šťastný výber kandidátov na funkcie vo zväze.

 

Vrútky, 30.9.2006                                    

 

Ing. Anton Mráz, OM3LU

 

Poznámka: Doplnenie textu pri prednášaní správy nebolo dokumentované.