S p r á v a

o hospodárení a stave majetku Slovenského zväzu rádioamatérov za obdobie rokov 2006 až 2010

 

 

Prezídium sa snažilo hospodáriť s prostriedkami zväzu čo najefektívnejšie. Vzhľadom na to, že príjmy z úrokov na termínových vkladoch klesli natoľko, že už nepokrývali nutné výdaje, prezídium v roku 2007 rozhodlo o investovaní finančných prostriedkov do kúpy polyfunkčnej budovy v Stupave. V roku 2008 sme pre neplnenie zmluvy zo strany správcovskej organizácie Genius prebrali budovu v Rimavskej Sobote do vlastnej správy. Spravovanie obidvoch nehnuteľností si vyžaduje veľa času a úsilia a je spojené aj s problémami s neplatičmi. Vznikajú nám tak pohľadávky, ktoré potom riešime rôznymi spôsobmi. Vďaka tomu nastávajú výkyvy v hospodárení za jednotlivé roky.

 

Podrobné čerpania rozpočtov za jednotlivé roky sú každoročne zverejňované v Rádiožurnále. Ja by som tu preto uviedol iba výsledné čísla za jednotlivé roky:

 

Rok 2006:  Príjmy:               1,140 mil. Sk

Výdaje:               1,155 mil. Sk

Celkový výsledok:    – 15 tis. Sk

 

Rok 2007:  Príjmy:               1,624 mil. Sk

Výdaje:               1,375 mil. Sk

Celkový výsledok:  + 249 tis. Sk

 

Rok 2008:  Príjmy:               1,209 mil. Sk

Výdaje:               1,617 mil. Sk

Celkový výsledok:   – 408 tis. Sk

 

Rok 2009:  Príjmy:                      74.450 €

Výdaje:                     69.934 €

Celkový výsledok:      + 4.516 €

 

Stav finančného a nehnuteľného majetku sa v období rokov 2006 až 2010 vyvíjal nasledovne:

 

Rok 2006:

      Nehnuteľný majetok:    budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:        k 1.1.2006        7.020.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                                5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                                77.211,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

      Finančný majetok:        k 31.12.2006    2.080.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                                5.000.000,- Sk v zmenke

                                                                5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                                55.174,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

 

Rok 2007:

      Nehnuteľný majetok:    k 1.1.2007        budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:        k 1.1.2007        2.080.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                                5.000.000,- Sk v zmenke

                                                                5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                                55.174,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

                                        2.3.2007           400.000,- Sk postúpenie pohľadávky

                                        26.11.2007       –12.100.000,- Sk kúpa nehnuteľnosti v Stupave

      Finančný majetok:        k 31.12.2007    738.362,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

      Nehnuteľný majetok:    k 31.12.2007    budova v Stupave, účtovná hodnota 12.100.000,- Sk

                                                                budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

 

 

 

 

Rok 2008:

      Nehnuteľný majetok:                            budova v Stupave, účtovná hodnota 12.100.000,- Sk

                                                                budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:        k 1.1.2008        738.362,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

      Finančný majetok:        k 31.12.2008    158.388,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

 

Rok 2009:

      Nehnuteľný majetok:    k 1.1.2009        budova v Stupave, účtovná hodnota 401.646 €

                                                                budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 155.816 €

      Finančný majetok:        k 1.1.2009        5.258 € na bežných účtoch a v pokladni

                                        22.5.2009         16.600 € predaj časti nehnuteľnosti v Rim. Sobote

                                        5.6.2009           –10.366 € kúpa pozemku pod budovou v Rim. Sobote

      Finančný majetok:        k 31.12.2009    6.708 € na bežných účtoch a v pokladni

      Nehnuteľný majetok:    k 31.12.2009    budova v Stupave, účtovná hodnota 401.646 €

                                                                budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 149.582 €

 

 

Rok 2010:

      Nehnuteľný majetok:    k 1.1.2010        budova v Stupave, účtovná hodnota 401.646 €

                                                                budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 149.582 €

      Finančný majetok:        k 1.1.2010        6.708 € na bežných účtoch a v pokladni

 

 

Súčasnú finančnú situáciu SZR môžeme označiť za stabilizovanú. Hoci finančná kríza zasiahla aj naše príjmy, vďaka investícii do nehnuteľnosti v Stupave sa podarilo znížiť riziko na prijateľnú mieru. Úlohou do ďalšieho obdobia bude predaj budovy v Rim. Sobote, pretože jej výnosy sú nízke a spravovanie z Bratislavy je náročné.

 

 

Vrútky, 25.9.2010

 

Roman Kudláč, OM3EI

prezident SZR