Správa o činnosti SZR za obdobie 2010 - 2014

 

 

Vážení hostia, vážení priatelia rádioamatéri

 

Po štyroch rokoch sa dnes koná v poradí už 8. zjazd Slovenského zväzu rádioamatérov. Dovoľte mi na úvod pripomenúť niekoľko faktov z histórie SZR. 1. zjazd SZR sa uskutočnil 2. júna 1990 v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte UK. Možno niektorí si tú hektickú dobu ešte pamätáte. Medzi delegátmi tohto zjazdu je aj niekoľko účastníkov toho prvého. Aj ja som mal tú česť. Na 1. zjazde bol za prezidenta zvolený Tono OM3LU a viceprezidentmi sa stali Števo OM3JW a Kurt OM8AA. V tejto zostave vydržali na čele zväzu až do roku 2006. V roku 1992 sa v Prievidzi konal 2. zjazd, o dva roky nasledoval v Liptovskom Mikuláši 3. zjazd. Periodicita konania zjazdov bola vtedy zmenená z dvoch na štyri roky. Ďalší zjazd bol preto až v roku 1998 a miestom konania bola Obručná. V roku 2002 bol v Považskej Bystrici v poradí už 5. zjazd SZR. V roku 2006 sme sa stretli na zjazde tu vo Vrútkach a vo funkcii prezidenta som vystriedal Tona, ktorý sa stal viceprezidentom. Druhým viceprezidentom zostal Števo OM3JW a v tomto zložení sme pokračovali aj po 7. zjazde tiež vo Vrútkach až dodnes. Števo je teda vo funkcii viceprezidenta bez prerušenia od 1. zjazdu, a je zrejme najdlhšie slúžiacim viceprezidentom v strednej Európe. Keďže prvý zjazd bol v roku 1990, budúci rok bude mať SZR už 25 rokov. Za tú dobu sa v živote slovenských rádioamatérov udialo veľmi veľa. Mojou úlohou je oboznámiť vás s činnosťou SZR za posledné štyri roky.

V období medzi zjazdami zabezpečuje činnosť nášho zväzu prezídium, ktorého členmi sú prezident, dvaja viceprezidenti a 8 členov. Na minulom zjazde boli do prezídia zvolení predsedovia komisií - Miro OM5RW (KV), Rasťo OM3BH (VKV), Jozef Šimeček (ROB), Jaro OM1II (ARES) a Jožo OM6AM (mládež a kluby). Okrem nich boli za členov prezídia zvolení ešte Stano OM8AQ, Jozef OM5CD a Igor OM6CI. V tomto zložení, doplnenom o predsedu revíznej komisie, sa prezídium schádzalo spravidla 4-krát ročne, užšie vedenie bolo v kontakte prakticky každý týždeň.

Stav členskej zákldne SZR sa v jednotlivých rokoch vyvíjal nasledovne:

Rok 2010 = 920

Rok 2011 = 811

Rok 2012 = 818

Rok 2013 = 829

Rok 2014 = 685

Okrem roku 2010, čo bol zjazdový rok, sa stav prakticky už osem rokov pohybuje nad hranicou 800. V tomto roku máme zatiaľ 685 zaplatených členov, čo ešte určite nie je konečný stav, ale k tomu sa vrátim neskôr.

SZR je členom medzinárodnej rádioamatérskej únie IARU, ktorá združuje jednotlivé národné organizácie. Okrem povinnosti platiť do IARU členský príspevok, máme aj právo zúčastňovať sa na konferenciách a zasadnutiach organizovaných IARU Region 1. Zúčastnili sme sa jednej konferencie, ktorá bola pred mesiacom v Bulharsku. Na konferenciu v Južnej Afrike pred tromi rokmi sme nešli, lebo finančné náklady boli príliš vysoké a bolo by to mrhanie peňazí SZR. Dnes aj samotná IARU označuje rozhodnutie o mieste konania tejto konferencie za chybu, lebo účasť z Európy bola dosť zdecimovaná. Okrem konferencií sa v medziobdobí konajú vo Viedni tzv. Interim meetingy, čo sú zasadnutia KV a VKV komisie IARU. Účasť na týchto rokovaniach je dôležitá, vznikajú tam doporučenia, ktoré sa priamo dotýkajú aj našich rádioamatérov, a tak tam aktívne môžeme hájiť a aj hájime naše záujmy. Okrem toho sa každoročne konajú stretnutia národných organizácií v rámci stretnutia vo Friedrichshafene, na ktorých sa tiež zúčastňujeme.

Na domácej pôde SZR zastupuje svojich členov pred úradmi, a tu ide najmä o Regulačný úrad, čo je bývalý Telekomunikačný úrad.  Po odchode pani Kováčovej v roku 2010 to už síce nie je taká idylická spolupráca, ale snažíme sa budovať nové vzťahy a zároveň aj rešpekt úradu voči nám. Veci nie vždy idú podľa našich predstáv, ale myslím, že v krátkej dobe sa výsledky dostavia. Začiatkom roka sme podali zásadný návrh nových povoľovacích podmienok, v ktorom bolo viacero pozitívnych zmien. Rovnako sme dávali návrh na povolenie nového pásma 470 kHz a v krátkej dobe budeme dávať návrh na povolenie pásma 70 MHz pre všetky stanice, pretože toto bolo prednedávnom schválené v CEPTe. Čiže na 70 MHz už nebudeme potrebovať zvláštne povolenie. Aktívni sme aj v oblasti rušenia, ktoré pochádza z frekvenčných meničov rekonštruovaných výťahov. Tejto problematike sa venuje najmä Jozef OM5CD. Osobnými rokovaniami a listami apelujeme na všetky zainteresované úrady, aby sa alarmujúcemu stavu rušenia začali náležite venovať. Minimálne Regulačný úrad si dnes už nedovolí takpovediac „odpinkať“ amatéra a riešia každý prípad nahláseného rušenia. Niekoľko z nich sa už aj podarilo vyriešiť.

Činnosť SZR v presadzovaní a obhajovaní našich záujmov pred úradmi je síce menej viditeľná, ale považujem ju za veľmi dôležitú, ak nie najdôležitejšiu úlohu. Nikto iný sa o naše veci nepostará, žiadny jednotlivec nemá takú silu ako 800-členná organizácia. Toto je ten najhlavnejší dôvod prečo byť členom SZR a je to aj odpoveď na otázku, že „čo z toho budem mať, keď budem členom?“. Keby aj hneď SZR nerobil nič iné, už len pre toto má zmysel byť jeho členom.

SZR však robí podstatne viac. Ďalšou úlohou je zabezpečovanie QSL služby. Na to máme dvoch QSL manažérov – Števa OM3JW a Vila OM3MB. Obaja sú spoľahliví a QSL služba funguje vďaka nim už dlhé roky bez problémov. Na komunikáciu medzi nimi a našimi členmi sa využíva fórum na stránke hamradio.sk. Osobne nosíme lístky našim amatérom na stretnutia do Tatier a Boroviec. Každý člen dostane lístky minimálne roz ročne, teda ak mu nejaké prídu, ak mu chodí lístkov viac, dostáva ich častejšie. Myslím, že QSL služba je dlhodobo vysoko cenenou členskou  službou SZR.

Oblasť práce na krátkych vlnách mala na starosti KV komisia pod vedením Mira OM5RW. Komisia zabezpečuje  organizovanie a vyhodnocovanie domácich KV pretekov, to znamená M-SR, Slovenského pohára, pretekov OM CW a OM SSB a populárneho OMAC. Venuje sa tomu naša stránka kv.szr.sk. S vyhodnocovaním MSR a Slovenského pohára nie sú problémy, Miro OM5RW aj Rasťo OM3BH vyhodnocujú spoľahlivo a presne. Tento rok sme po dohode s Českým radioklubom prešli na spoločné vyhodnocovanie denníkov spolu s OK stanicami. Odrazilo sa to na presnosti a rýchlosti vyhodnocovania. Došlo síce aj k poklesu zasielaných denníkov, verím však, že ide o prechodný jav, ktorý súvisí so zmenou podmienok. V súčasnosti prebieha diskusia o zasielaní alebo nezasielaní denníkov z OMAC. Zorganizovali sme na túto tému anketu, ktorej výsledky dopadli za zachovanie súčasného stavu, t.j. posielanie hlásení. Ja by som chcel poďakovať Mojovi OM6MW, ktorý sa o OMAC stará a tiež dvojici OM1DK a OM1DI, ktorí vyvinuli vyhodnocovací softvér.

V minulých rokoch zabezpečovala KV komisia aj účasť reprezentačnej HQ stanice v IARU konteste. Pre nerovnosť podmienok súťažiach staníc a rôzne nečestné praktiky sme sa prestali tohto kontestu zúčastňovať. Slovensko v medzinárodných pretekoch úspešne zastupujú naše špičkové kluby OM8A, OM7M, OM0M, OM5M. Významný úspech dosiahli v tomto roku operátori OM3BH a OM3GI na Majstrovstvách sveta dvojčlenných tímov - WRTC 2014 v USA, keď skončili na 2. mieste. Dosiahli veľký úspech, ktorý je ocenením ich majstrovstva. Rasťo tu má aj krásnu cenu, ktorú za toto umiestnenie dostali.

Do krátkych vĺn patrí aj DX prevádzka. Tú u nás zastrešuje Števo OM3JW. Všetci iste poznáte jeho DX bulletiny, ktoré každý týždeň vydáva už desiatky rokov, spolu s Vaškom OK1ADM vedie nedeľné DX krúžky a podieľal sa aj na preklade príručky o DX prevádzke, ktorú vydal ON4WW. S DX prevádzkou úzko súvisí aj problematika správania sa pri volaní DX staníc. Zažívame to dennodenne, v pileupoch DX staníc vznikajú infarktové situácie, dochádza k volaniu hlava nehlava, zámernému rušeniu, nadávaniu. Z radosti zo spojenia sa stáva znechutenie. Tu pomôže len spoločné medzinárodné úsilie a postupná výchova operátorov neustálym upozorňovaním a poukazovaním na nesprávne praktiky. SZR robí v tomto osvetu na svojich stránkach aj v časopise. Dnes, keď chýba systematická práca na kluboch je to jediná možnosť ako vplývať na operátorov. Dôležitá je aj osobná zainteresovanosť v prípadoch, keď počujeme nám známu stanicu ako porušuje zásady DX prevádzky. Osobný dohovor, prípadne vysvetlenie môže viesť k náprave.

Predsedom VKV komisie bol Rasťo OM3BH. Jej činnosť tvorí organizovanie a vyhodnocovanie VKV pretekov, ktoré sa tešia veľkej obľube. Aktívnych je veľa klubov a jednotlivcov, spomeniem aspoň tie najúspešnejšie - OM8A, OM6A, OM3W, OM3KII, OM6W, OM3KDX a z jednotlivcov OM3RM, OM2VL, OM3TZZ, OM3FW, OM1DK. Nezastupiteľné miesto tu má Paľo OM5CM, ktorý sa venuje vyhodnocovaniu všetkých hlavných VKV pretekov. Dobre funguje medzinárodná výmena denníkov, ktorú sme v rámci IARU pomáhali rozbehnúť. Napriek elektronickému vyhodnocovaniu je doba vyhodnocovania stále okolo dvoch mesiacov, pretože denníky je potrebné kontrolovať aj ručne, aby bolo vyhodnotenie čo najobjektívnejšie. V prevádzkovom VKV aktíve sa posielajú hlásenia, ktoré sa vyhodnocujú automaticky k plnej spokojnosti účastníkov. Na vyhnodnotení sa podieľajú OM1DK a OM1DI. Miesto, kde nájdete všetky informácie o VKV pretekoch, je stránka vkv.szr.sk.

Rádiový orientačný beh je ďalšia oblasť rádioamatérstva, ktorej sa SZR venuje. ROB komisiu štyri roky viedol Jozef Šimeček, ex OM3WSJ. Komisia zabezpečovala naše domáce pohárové a majstrovské súťaže. Každý rok prebehli MSR v ROB, MSR v ROB na dlhej trati a pohárovky Turiansky, Martinský, Agem a Kysucký pohár. Komisia zabezpečuje aj činnosť slovenskej reprezentácie v ROB. Jej činnosť je financovaná zo štátnych dotácií. Napriek nie príliš širokej základni dosahujú slovenskí reprezentanti na MS a ME popredné umiestnenia. Vyzdvihnúť treba úspechy Janky Macinskej, Veroniky Dolníkovej, Katky Košutovej, Adama Krála, Víta Pospíšila, Martina Zacharovského, Martina Košuta, ale aj veteránov Jozefa Šimečka, Anny Šimečkovej, Márie Fekiačovej. Komunita ROB robí svoju činnosť pomerne oddelene od ostatných rádioamatérov a časy, kedy sa "líška" behala na každom klube, sú nenávratne preč. Pritom hlavne pre deti je to veľmi dobrá aktivita, a vždy keď robíme predvádzanie ROB na našich kurzoch, deti to zaujíma.

ROB aktivity na Slovensku zastrešujú tri kluby - klub ROB Medik, Rádioklub Turie a ROB klub Kysuca. Väčšina akcií ROB je financovaná z účelovej dotácie Ministerstva školstva. Z týchto prostriedkov sú financovaní aj reprezentační tréneri ROB a čiastočne aj sekretariát SZR. Všetky informácie o ROB sú na stránke www.rob.sk.

Činnosť rádioamatérskej tiesňovej služby ARES dobre organizuje Jaro OM1II. Spolu so svojimi krajskými koordinátormi zorganizoval viaceré stretnutia a cvičenia. Počet členov ARES k 18.10.2014 je 136, podľa krajov: BA – 8, TT – 22, TN – 10, BB – 6, ZA – 56, NT – 13, KE – 9 a PA – 12. Funkcie krajských koordinátorov stále nie sú obsadené v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Snaha o uzatvorenie rámcovej zmluvy o začlenení ARES do Integrovaného záchranného systému stále zlyhávajú. Ponuku spolupráce so štátnymi orgánmi podporujeme prezentáciami a rokovaniami na rôznych úrovniach z pozície predsedu aj krajských koordinátorov ARES, prezidenta aj viceprezidentov SZR. ARES na svojej stránke ares.szr.sk informuje o svojich aktivitách, ale aj o aktivitách v zahraničí. Krajské koordinačné stredisko Žilinského kraja aktívne spolupracuje v kraji pri zabezpečovaní spojenia počas snehových kalamít. V któbri 2012 odprezentoval Braňo OM8AGI na medzinárodnom kongrese „Rescue Forum 112“ v Žiline prednášku na tému ARES.

Činnosť ARES je zameraná aj na testovanie svojich možností. Za týmto účelom boli zabezpečené domácie i medzinárodné nácviky núdzovej komunikácie. Od posledného zjazdu sa ARES zúčastnil na šiestich cvičeniach, z toho troch medzinárodných.

Poslednou našou komisiou je komisia mládeže a klubov. Táto komisia mala ťažkú úlohu pomáhať klubom pri výchove nových rádioamatérov, organizovať kurzy, prípadne vyvíjať metodické materiály. Práca s mládežou, alebo s novými záujemcami prebieha len v niekoľkých rádiokluboch na Slovensku. Vidieť to na každoročnom malom záujme o letný kurz, ktorý sme museli už dvakrát odvolať pre nedostatočný záujem. V takejto situácii sa práca s mládežou organizuje ťažko a treba sa zamyslieť nad zmyslom takejto komisie. Nová doba a jej možnosti si zrejme vyžaduje iný prístup a v ďalšom období bude treba uvyžovať o iných formách prípravy nových záujemcov, napríklad formou víkendových kurzov, prípadne diaľkovej prípravy pomocou vhodných učebných materiálov. 

Informácie o činnosti SZR sú zverejňované viacerými cestami. V prvom rade je to náš časopis Rádiožurnál, ktorý po spojení s českým Radioamatérom vychádza pravidelne a jeho obsah je podľa ohlasov čitateľov pútavý a zaujímavý. Len počet predplatiteľov je v porovnaní s počtom aktívnym amatérov pomerne nízky. A práve spomedzi týchto neodberateľov potom prichádzajú výhrady k nedostatočnej informovanosti. Odoberanie nášho časopisu by malo byť aj v dnešnej dobe internetu samozrejmosťou, je to predsa len iný typ informácií ako nájdeme na internete, kde sme samozrejme tiež aktívni. Okrem už spomínaných stránok, je našim hlavným informačným kanálom web hamradio.sk, ktorý si už roky zachováva vysokú návštevnosť. Postupnými inováciami sa snažím vzhľad stránky modernizovať, aby prinášané informácie mali atraktívnu formu. No a tretí spôsob, ako šírime informácie o našej činnosti sú pravidelné štvrtkové správy OM9HQ, ktoré už strašne veľa rokov vysiela Tono OM3LU. Je to náročná práca, ktorá si vyžaduje niekoľkohodinovú prípravu, takže Tonovi patrí naše poďakovanie.

Na záver by som sa chcel vrátiť k citlivej téme členských príspevkov. Prezídium vlani siahlo k nepopulárnemu, ale nevyhnutnému kroku, k ich zvýšeniu. Dlhé roky sme výšku členského nemenili, ale situácia dospela do bodu, kedy sme sa museli rozhodnúť, či upraviť výšku členského na úroveň bežnú v okolitých krajinách, alebo budeme živoriť a riskovať, že sa dostaneme do finančných problémov. Z dnešného pohľadu to hodnotím ako krok, ktorý mal pozitívny vplyv na príjmovú stránku rozpočtu. Hoci ešte nie je celý rok uzavretý, pravdepodobne dôjde k určitému poklesu členskej základne, čo je pochopiteľné, na druhej strane príjmy z členského sa oproti vlaňajšku  strojnásobili. Veľká väčšina toto členské akceptovala a verím, že aj tí, ktorí ho zatiaľ odmietajú, sa k nám postupne vrátia. Ide o to, aby SZR bol ekonomicky silnou organizáciou, ktorá dokáže zo svojich zdrojov nielen žiť, ale aj podporovať rozvoj rádioamatérstva na Slovensku.

Ďakujem vám za pozornosť.

Roman Kudláč, OM3EI

prezident SZR