Program 7. zjazdu SZR

                           07,30 - 09,30   Prezentácia
                           09,30 - 09,40   Zahájenie
                           09,40 - 09,50   Vožba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
                           09,50 - 10,00   Schválenie rokovacieho poriadku zjazdu
                           10,00 - 11,00   Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie
                           11,00 - 11,10   Správa o hospodárení a stave majetku SZR
                           11,10 - 11,20   Správa revíznej komisie
                           11,20 - 12,00   Diskusia k správam
                           12,00 - 12,45   Obed
                           12,45 - 13,30   Diskusia k správam
                           13,30 - 13,40   Správa mandátovej komisie
                           13,40 - 14,30   Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR
                           14,30 - 14,45   Stanovenie členských príspevkov SZR
                           14,45 - 15,00   Prestávka
                           15,00 - 15,30   Vožby prezidenta SZR, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta
                           15,30 - 16,00   Vožby členov prezídia SZR a členov revíznej komisie
                           16,00 - 16,30   Návrh uznesenia a jeho schválenie
                                                 Záverečné slovo nového prezidenta