Rokovací poriadok 7. zjazdu SZR

1. Na zjazde sa môžu okrem delegátov zúčastniť hostia a novinári. Zasadací poriadok zohľadní oddelenie delegátov od ostatných prítomných.

2. Delegáti majú právo hlasovať, voliť, diskutovať a navrhovať.

3. Hostia majú právo vystúpiť v diskusii.

4. Do diskusie sa prihlasujú prítomní písomne. Diskusný príspevok by nemal byť dlhší ako 5 minút, faktická pripomienka 1 minútu.

5. Hlasuje sa v súlade so stanovami, verejne zdvihnutím hlasovacieho lístka, alebo tajne.

6. Musí byť dodržaný schválený program zjazdu.

7. V rokovacej miestnosti nie je dovolené fajčiť.