POZOR - Pripravujeme novú stránku A.R.E.S.. Link na dočasnú verziu nájdete TU.

7.5.2018 - V dňoch 28.-30.4.2018 sa konalo súčinnostné cvičenie hasičských a záchranných zborov, dobrovoľných hasičských zborov a ďalších dobrovoľníckych záchranárskych organizácií Košického samosprávneho kraja, ktorého sa po prvý krát v úlohe "spojárov" zúčastnili aj členovia skupín A.R.E.S. z košického a prešovského kraja. Viac o cvičení si môžete pozrieť v správe od Stana OM8ST a na fotkách - 1.deň, 2.deň, 3.deň.

12.12.2017 - Verejné rokovanie KC A.R.E.S. na stretnutí rádioamatérov v Poprade, ktoré sa konalo v piatok 17.11.2017 od 19:0 do 21:00 v kongresovej sále hotela sa svojim programom odlišovalo od všetkých predošlých rokovaní KC hlavne v tom, že sa nehodnotilo, čo sa urobilo v roku 2017 ale skôr sa malo analyzovať, čo by sme mohli urobiť do budúcnosti a aké sú možnosti na spoluprácu rádioamatérov a rôznych organizácií, ktoré sú súčasťou IZS... (Celá správa a fotky).

6.11.2017 - POZVÁNKA - Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 17.11.2017 o 19.00 hodine v hoteli Satel. V rámci rokovania sa budú diskutovať dôležité materiály týkajúce sa A.R.E.S.. Keďže sa jedná o rozsiahlejšie materiály, zverejňujeme ich tu, aby sa s nimi potenciálni záujemcovia mohli oboznámiť vopred a diskusia by mohla byť stručnejšia a konštruktívnejšia. Materiály boli už diskutované v rámci členskej základne A.R.E.S..

16.7.2017 - V sobotu  8.7.2017 sa konala v Malcove okres Bardejov  krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov za prešovský kraj.  O tejto súťaži sme sa dozvedeli včas hlavne preto, že v lokálnom organizačnom teame za obec Malcov bol aj náš člen ARES Ivan Lovinger OM0AD. Túto akciu sme chceli využiť na prezentáciu rádioamatérov, rádioamatérskej činnosti a činnosti Rádioamatérske tiesňovej služby ARES predstaviteľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO), ktorí budú prítomní na tejto súťaži. Bolo nám jasné, že naša prezentácia nebude na tejto súťaži hlavným bodom programu, keďže išlo o významnú súťaž – krajské kolo súťaže družstiev  Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a väčšina prítomných bude zamestnaná povinnosťami v súvislosti so samotnou súťažou, avšak dúfali sme, že sa počas dňa nájde krátka chvíľka na to, aby sa urobila pre nich krátka prezentácia našej rádioamatérskej činnosti a ARES (viac TU, fotky z akcie).

10.12.2016 - Verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. sa konalo počas stretnutia rádioamatérov v Poprade 18.11.2016 od 19-tej hodiny. Na rokovaní, ktoré bolo spestrené o zaujímavé prezentácie z oblasti A.R.E.S.-u, sa zúčastnilo 30 podporovateľov tejto myšlienky. Prehľad o náplni rokovania si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch – zápis z rokovania, správa z KošickéhoPrešovského kraja, odporúčania z rokovania, návrh novej prihlášky do A.R.E.S. a prezentácie OK1MX o DigiVoiceIZS.

14.11.2016 - POZVÁNKA - Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 18.11.2016 o 19.00 hodine v hoteli Satel. Rokovanie bude spestrené o zaujímavé prezentácie a informácie zo sveta A.R.E.S.. V testovacej prevádzke bude aj mobilný A.R.E.S. prevádzač.

25.1.2016 - GlobalSET 2015 - bol testom schopnosti rádioamatérskych skupín pre núdzovú komunikáciu na celom svete v čo najkratšom čase aktivovať svojich členov akýmkoľvek spôsobom. Pred samotným cvičením bol zaslaný informatívny materiál z IARU 1, ktorý národný koordinátor poslal krajským koordinátorom A.R.E.S.. Cvičenie vyhlásil pre nás emailom koordinátor IARU 1 v piatok 18.12.2015 o 12.00 hodine. Koordinátor IARU 1 Greg G0DUB spracoval správu za Región 1 (anglická verzia a preklad). Krajský koordinátor za KE kraj na základe dodaných podkladov spracoval vyhodnotenie celej akcie za A.R.E.S. na Slovensku.

8.12.2015 - Verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. v Poprade. Rokovanie sa tentokrát konalo v piatok, aby sa aj členovia A.R.E.S. mohli zúčastniť zaujímavého programu 41. stretnutia rádioamatérov. V zápise z rokovania sú uvedené aktivity jednotlivých krajov. Stano OM8ST predložil návrh otázok, vhodných k diskusii o smerovaní A.R.E.S. v OM.

12.9.2015 - Na A.R.E.S. míting 2015 v Piatrovej sa prihlásilo 30 záujemcov, prišlo však iba 25 účastníkov. Z pohľadu organizátorov bola príprava náročná a samotný program dosť odvážny. Body programu sa však podarilo dodržať.  Krátky pohľad na míting jedného z účastníkov - Bohuša OM6ABS, si môžete prečítať. Na kvalalitnú fotodokumentáciu pre časovú náročnosť programu sa akosi pozabudlo, ale zopár fotiek sa predsa len našlo - 1, 2, 3, 4, 5.

23.4.2015 - A.R.E.S. míting 2015. Koordinačné centrum A.R.E.S. pripravuje stretnutie členov A.R.E.S. v dňoch 12.-14. júna 2015 v priestoroch hotela Junior Piatrová vo Vrútkach, spojené s odbornými prednáškami. Viac o náplni stretnutia si môžete prečítať v programe a v prihláške.

23.4.2015 - informácia predsedu A.R.E.S. na rokovaní prezídia SZR v skratke - Počet členov je stabilizovaný. Po stretnutí rádioamatérov v Poprade v nedeľu 23.11.2014 účasť na medzinárodnom cvičení GlobalSET za OM zabezpečilo KKS KE kraja - OM8ST a OM0CS. Od Grega G0DUB z IARU 1 prišla metodika krízovej komunikácie IARU. Zvažujeme možnosti prekladu dokumentu. Na HAM stretnutí v Medzeve a Košiciach bola prednesená informácia o ARESe. Zo stretnutia rádioamatérov vzišla požiadavka na školenie A.R.E.S.. Preto bol spracovaný a predložený na schválenie projekt školenia, ktorý prezídium SZR schválilo za podmienky, že bude dostatočný počet účastníkov školenia.

27.11.2014 - Verejné rokovanie KC A.R.E.S., ktoré sa konalo počas  jubilejného 40. stretnutia rádioamatérov v Poprade malo zaujímavý program. Viac v zápise z rokovania.

13.11.2014 - POZVÁNKA - Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 22.11.2014 o 11.00-12.00 hod v hoteli Satel. Počas rokovania plánujeme krátku prezentáciu o využití SW Winlink pre núdzovú komunikáciu (OM8ST) a video z cvičenia Martin 2014 (OM6SZ).

12.11.2014 - GlobalSET 2014 - v nedeľu 23. novembra 2014, 11:00 – 15:00 miestneho času sa koná Globálny Simulovaný Test núdzovej komunikácie v IARU regiónoch 1, 2 a 3. Prevádzka bude prebiehať na a v okolí frekvencií Centra aktivity(CoA) pre núdzovú komunikáciu na pásmach 80, 40, 20, 17 a 15 m (+-QRM ). Zúčastnené stanice volajú výzvu: 'CQ GLOBALSET', svoju značku a  organizáciu (ARES,RAYNET, NETMAR atď.). Počas cvičenia budú vysielané rádiogramy v odporúčanom formáte. Cvičenia sa zúčastnia iba prihlásené stanice. Ak budete počuť túto komunikáciu, prosíme Vás aby ste nerušili, ale počúvali. SWL reporty z cvičenia, prípadne pripomienky môžete posielať na adresu ares@cq.sk. Pokyny do cvičenia si môžete pozrieť na stránke IARU Region 1.

4.7.2014 - POZOR! - podľa informácie od Grega G0DUB, koordinátora pre núdzovú komunikáciu IARU Region 1, z dôvodu hurikánu Season sú aktívne núdzové siete "ARES". Je predpoklad, že rádioamatéri IARU Region 1 môžu spôsobiť neúmyselné QRM týchto sietí. Preto prosíme rádioamatérov, aby starostlivo počúvali v oblasti frekvencií, kde tieto siete pôsobia:

Caribbean Emergency & Weather Nets: 7.162 & 3.815 MHz
Eastern Caribbean Narrow Band Emergency System Net: 7.036 MHz USB (Olivia & MT63)
Caribbean Emergency: 14.185 MHz
Republica Dominicana: 7.065 & 3.780 MHz
Cuba: 7.045, 7.080, 7.110, and 3.740 MHz
Central America: 7.090 & 3.750 MHz
Nicaragua: 7.098 MHz
Guatemala: 7.075 MHz
Panama: 7.085 MHz
Mexico: 7.060 & 3.690 MHz

USA:
Maritime Mobile Service Net: 14.300 MHz
Hurricane Watch Net: 14.325 MHz
Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN): 14.265 MHz

22.5.2014 - na základe problémov, ktoré priniesli so sebou záplavy v Srbsku, vyzýva srbská rádioamatérska organizácia rádioamatérov, aby nerušili a umožnili núdzovú komunikáciu na VKV a v pásme 80m, v oblasti frekvencie 3760 kHz. Riadiaca stanica používa volaciu značku YU0S. Zoran YU1EW, ktorý komunikáciu koordinuje, oznámil, že zatiaľ majú všetko čo nateraz potrebujú a situáciu zvládajú. Informácie poskytol G0DUB, emergency koordinátor IARU Region 1.

Kalamitná situácia na Slovensku si vyžiadala zvýšenú pozornosť zo strany A.R.E.S. SZR. Krajskí koordinátori so svojou členskou základňou monitorujú situáciu v OM. Zo strany štátnych orgánov a predstaviteľov obcí zatiaľ nebola vznesená požiadavka na nasadenie prostriedkov A.R.E.S. SZR.

29.3.2014 - V sobotu 22.3.2014 sa stretli členovia A.R.E.S. v Martine, aby predviedli v rámci plánovaného cvičenia aspoň časť z toho, čo dokážu rádioamatéri v krízových situáciách zabezpečiť. Na stránke KKS ZA kraja sú fotky a video. Krátku informáciu z cvičenia priniesla aj TV Turiec v správach (12-ta minúta).

16.3.2014 - Cvičenie pod názvom "Nácvik núdzovej komunikácie - MARTIN 2014". Na sobutu 22.3.2014 v čase od 13.00 do 14.30 pripravilo KKS ARES ZA kraja nácvik núdzovej komunikácie. K nácviku pripravia stacionárne pracovisko na 2m, 70cm, CB, mobilný prevádzač a v spolupráci s členmi ARESu KE kraja aj prevádzku na KV. Súčasťou nácviku je aj vyslanie 5 mobilných hliadok do terénu do rôznych lokalít v ZA kraji. Na cvičení sa zúčastnia aj tri zásahové autá dobrovoľných hasičov z Martina, ktoré budú zaradené do hliadok. O cvičení boli informovaní zástupcovia krízového riadenia v Martine, Žiline, HaZZ, KR PZ, Mestskej polície v Martine a starostovia dotknutých obcí v ZA kraji. Prosíme rádioamatérov a priaznivcov CB, ak budú počuť vysielanie v tomto nácviku, aby nerušili a nevstupovali bez vyzvania do komunikácie. Ak však budú počuť CQ z tohto cvičenia, nech sa ozvú pre prezentovanie dosahu na KV a na VKV - OM0OVU, OM0OUV, OM0OAE.

19.2.2014 - Príprava cvičenia v plnom prúde. Kontrola síl a prostriedkov pred cvičením. Viac TU.

9.2.2014 - Členovia KKS ZA kraja pripravujú Cvičenie núdzovej komunikácie. V rámci prípravy predstavili návrh bezpečnostného oblečenia (obr. A, obr. B) členov pri akcii a mobilný prevádzač v pásme 70cm (obr.1, obr.2 a obr.3).

7.2.2014 - Z dôvodu extrémne chladného počasia v Slovinsku, ako sú fujavice, husté sneženie a dážď so snehom, žiadame rádioamatérov aby obmedzili prevádzku v oblasti frekvencií, ktoré sú používané na podporu pomoci v tejto ťažkej situácii (S51SLO 3.644MHz, OE3XEC 3,608 a 3.617MHz, OE6XPD 3.601MHz). Viac informácií je možné si pozrieť na stránke IARU Region 1.

29.11.2013 - Verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. počas stretnutia rádioamatérov v Poprade sa tentokrát na žiadosť niektorých členov konalo o 16-tej hodine. Toto síce umožnilo niekomu účasť na zaujímavých prednáškach, ale naopak iní sa zasa nemohli pre neskorú hodinu zúčastniť na rokovaní KC. O čom bolo rokovanie si môžete pozrieť v zápise.

31.10.2013 - POZVÁNKA - KC A.R.E.S. pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 16.11.2013 o 16.00-17.30 hod v hoteli Satel.

25.7.2013 - rokovanie zástupcov MV SR a A.R.E.S. sa konalo 18.7.2013. Predseda A.R.E.S. informoval o možnostiach rádioamatérov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a predložil návrh na rámcovú zmluvu, obsah ktorej bude predmetom ďalších rokovaní. O priebehu rokovania budú informovať svojich nadriadených. Predseda informoval prezídium SZR a krajských koordinátorov A.R.E.S..

26.6.2013 - Vzhľadom na situáciu okolo zmluvy o spolupráci v ZA kraji, kde bolo odporúčané uzatvorenie zmluvy na vyššej úrovni, zaslal predseda A.R.E.S. písomnú žiadosť na MV SR o rokovanie a možnosť uzatvorenia rámcovej zmluvy o spolupráci.

5.6.2013 - Po ročnej prestávke sa v tomto roku opäť uskutočnil medzinárodný test  tiesňovej komunikácie pod názvom GLOBALSET APRÍL 2013. Novinkou tohto testu bolo to, že prebiehal v dvoch  etapách, ktoré sa navzájom odlišovali smerom prenosu správ. V prvej časti testu, ktorá sa   konala  v sobotu 13. apríla 2013 sa správy prenášali od jednotlivých  zúčastnených staníc smerom na  regionálnu HQ stanicu. Druhá časť testu sa konala o týždeň neskôr  v soboru  20. apríla 2013. V tejto druhej časti bol smer prenášania správ opačný t.j. zo stanice  GB4NRC smerom na stanice, ktoré sa zúčastnili prvého kola GLOBALSETU a odoslali v tomto prvom kole telegramy smerom na stanicu GB4NRC. Krátku správu s prehľadom telegramov spracoval Stanko OM8AXU.

1.6.2013 - Hurikánová sezóna v Atlantiku začína 1. júna a mnoho predpovedí ukazuje, že počet búrok bude v tomto roku nadpriemerný.

16.3.2013 - Problémy, ktoré so sebou priniesla tohtoročná zima, si vyžiadali spoluprácu KR PZ a KKS A.R.E.S. Žilinského kraja. O príprave a následnej spolupráci s políciou a ďalších aktivitách členov A.R.E.S. v ZA kraji si môžete pozrieť na ich stránke.

14.03.2013 - IARU Región 1 opäť organizuje nácvik núdzovej komunikácie - GlobalSET 2013. Tentokrát 2 soboty po sebe 13. a 20. apríla 2013. Viac v podmienkach.

24.02.2013 - v súčasnosti prebieha rozsiahla diskusia na tému "Spolupráca A.R.E.S. a vybraných zložiek  IZS počas krízových situácií pri zabezpečení rádiovej komunikácie". V prípade záujmu o zapojenie sa do tejto diskusie kontaktujte krajských koordinátorov v pôsobnosti svojho kraja. Diskusia na túto tému by mala byť aj na stretnutí rádioamatérov, ktoré sa uskutoční 9. marca 2013 so začiatkom o 9,00 hod. v priestoroch CVČ, na Orgovánovej ul. č.5 v Košiciach.

04.12.2012 - Miestnosť v hoteli SATEL v Poprade, v ktorej sa konalo verejné rokovanie KC A.R.E.S. bola plná. Priebeh rokovania sa niesol v duchu informácií a návrhov k činnosti A.R.E.S.. Do diskusie sa aktívne zapojili aj manželky prítomných rádioamatérov so svojimi návrhmi. Viac v zápise z rokovania.

10.10.2012 - Dnes sa začal v Žiline medzinárodný kongres Rescue Fórum 112 na tému Krízový manažment civilných udalostí a katastrof. Braňo OM8AGI sa podujal okrem svojich povinností odprezentovať na kongrese aj prednášku na tému ARES. Môžeme len dúfať, že prednáška zaujme účastníkov kongresu a téma ARES bude rezonovať pri ich profesionálnej práci.

7.12.2011 - KC A.R.E.S. touto cestou ďakuje všetkým organizátorom a účastníkom cvičenia A.R.E.S., ktoré sa konalo 12.11.2011. Jaro OM1II spracoval krátke vyhodnotenie cvičenia. Ako sa k cvičeniu postavili niektoré stanice si môžete pozrieť na fotkách. Zaujímavé sú aj CW a SSB záznamy z pásma 5 MHz počas cvičenia.

6.12.2011 - Počas stretnutia rádioamatérov v Tatrách sa konalo dňa 19.11.2011 verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S.. Priebeh rokovania a návrhy si môžete prečítať v zápise.

5.11.2011 - Podľa informácie od Alberta IK0YLO boli talianski rádioamatéri požiadaní úradmi, aby v dňoch 4. - 7. 11. 2011 zabezpečovali spojenie pri riešení následkov záplav. Žiadajú všetkých rádioamatérov, aby sa pred vysielaním na pásme najskôr predsvedčili, či neprebieha núdzová komunikácia na frekvenciách 3643, 3760 a 7045 - 7060 kHz a tak predišli jej rušeniu.

2.11.2011 - KC A.R.E.S. pozýva všetkých slovenských rádioamatérov na nácvik núdzovej komunikácie po názvom "Rádioamatérske cvičenie A.R.E.S., ktoré sa bude konať 12.11.2011 v čase 09.00 - 10.00 UTC, pred celosvetovým nácvikom GlobalSET 2011, ktorý je naplánovaný na 11.00 - 15.00 miestneho času v každej krajine. Zároveň žiadame všetkých rádioamatérov, aby sa vyvarovali rušeniu v oblasti používaných frekvencií pre núdzovú komunikáciu počas oboch akcií.

24.10.2011 - Z dôvodu silného zemetresenia v Turecku prebieha núdzová komunikácia na frekvencii 7092 kHz USB. Žiadame všetkých rádioamatérov, aby sa vyvarovali vysielaniu v oblasti tejto frekvencie.

18.10.2011 - Vzhľadom na prebiehajúcu núdzovú komunikáciu Thajských rádioamatérov pri pomoci na odstraňovaní následkov záplav Vás žiadame, aby ste v prípade, že budete počuť komunikáciu v oblasti frekvencií 7060 a 7063 kHz nerušili svojim vysielaním prevádzku. Podľa množstva vody a pokračujúcich zrážok je predpoklad, že núdzová komunikácia bude prebiehať viac dní. Video v thajčine.

29.05.2011 - Cvičenie v Senci, 20. máj 2011 - Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný zbor, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a A.R.E.S. Za A.R.E.S. boli prítomní zástupcovia RK OM3KTR priamo na mieste Janko, OM3TC s XYL a na Krajskom operačnom stredisku Záchrannej zdravotnej služby v Trnave bol Dušan, OM2ADP. Komunikácia v rámci A.R.E.S. prebiehala na QRG 145,500 MHz. Krátke video z cvičenia si môžete pozrieť TU.

24.3.2011 - Zo solidarity k pohromou postihnutému Japonsku, rádiokluby OM3KHE a SP9PSB organizujú spoločné cvičenie s názvom "SP–OK–OM TRAINING DAY, JAPAN Solidarity Event 2011", za účelom preveriť možnosti núdzovej komunikácie v rámci "Euroregiónu Beskydy". Cvičenie sa bude konať 9. apríla 2011 od 15:00 do 19:00 SEČ a zapojiť sa môžu všetky stanice z SP, OK a OM, ktoré po odoslaní denníka obdržia diplom. Podmienky cvičenia si môžete pozrieť TU.

17.3.2011 - Podľa informácií na stránke JARL prebieha núdzová komunikácia v JA hlavne na frekvencii 7030 kHz v čase 21.00 - 11.00 UTC. Preto žiadame všetkých rádioamatérov, aby obmedzili prevádzku nielen v oblasti uvedenej frekvencie, ale aj na frekvenciách určených pre núdzovú komunikáciu.

13.3.2011 - O nešťastných udalostiach v JA si pozrite Gregom G0DUB aktualizované informácie a odporúčania na stránke IARU.

11.3.2011 - V rámci cezhraničnej spolupráce medzi OM a SP navštívila dňa 26.2.2011 delegácia KKC A.R.E.S. Žilina v zostave Milan OM6SZ, Martin OM6ZB a Milan OM6AMC, mesto Žywiec. Viac o navšteve si môžete prečítať v informácii od Milana OM6SZ a foto TU.

4.2.2011 - Na základe informácií o príprave novej legislatívy o IZS boli zahájené rokovania s kompetentnými funkcionármi IZS na tému rádioamatéri a núdzová komunikácia. Dňa 4.2.2011 o 09.00 prebehlo rokovanie na odbore IZS MV SR. Za SZR sa rokovania zúčastnili prezident SZR OM3EI, 1. viceprezident SZR OM3LU a predseda A.R.E.S. OM1II.

4.12.2010 - O verejné rokovanie KC A.R.E.S. počas stretnutia rádioamatérov v T.Matliaroch bol zo strany rádioamatérov slušný záujem. Viac v stručnom zápise z rokovania.

4.11.2010 - ďalšie cvičenie GlobalSET je vyhlásené pre zaregistrované stanice na sobotu 13. 11. 2010 od 11.00 do 15.00 lokálneho času. Organizátor zmenil čas UTC na LOKÁLNY. To znamená, že každá stanica Regiónu 1, 2 či 3 bude pracovať vždy v lokálnom čase. Táto zmena spôsobí, že hoci má cvičenie trvať 4 hodiny, aktivitu budeme môcť sledovať po dobu 24 hodín. Z tohoto dôvodu Vás vyzývame, aby ste v uvedenom čase obmedzili prevádzku v oblasti frekvencií určených ako "stred aktivity" pre núdzovú komunikáciu.

15.6.2010 - zaujímavú správu o účasti OM3VSZ na májovom cvičení GlobalSET 2010 spracoval Stano OM8AXU. Pozrieť si ju môžete TU a v angličtine TU.

11.5.2010 - v sobotu 15. mája v ranných hodinách od 04.00 do 06.00 UTC sa uskutoční ďalšie medzinárodné cvičenie GlobalSET. Cvičenia sa zúčastnia iba prihlásené stanice A.R.E.S. - za OM sú to OM3KRN . NT kraj, OM3KOM - TN kraj, OM3KHE - ZA kraj, OM3VSZ - KE kraj a OM9HQ. Prevádzka bude prebiehať v oblasti frekvencií určených ako stred aktivity tiesňovej komunikácie. Ak budete počuť prevádzku týchto staníc, prosíme Vás nerušte a počúvajte.

21.4.2010 - Zemetrasenie v Číne - 1706 mŕtvych, 12128 zranených. Vyzývame Vás, aby ste obmedzili vysielanie na frekvenciách 7050, 7060 a 14270 kHz. Viac od Jima Lintona VK3PC - TU a TU.

21.3.2010 - Greg G0DUB prináša 12. februára 2010 od Jima Lintona  VK3PC, predsedu Komisie pre tiesňovú komunikáciu pri živelných pohromách  Regiónu 3  IARU správu, ktorá je veľkou pochvalou Chilskému rádioklubu - TU .

27.2.2010 - Čile zasiahlo zemetrasenie, Pacifik ohrozený cunami. VÝZVA - v maximálnej miere obmedzte prevádzku v okolí núdzových frekvencií. Viac v správach od Grega G0DUB - TU .

24.1.2010 - Viac o pomoci rádioamatérov pri riešení hrozných následkov zemetrasenia v Haiti si môžete prečítať aj na stránkach IARU Region 1, Region 2, Region 3, ARES Bulletins (ARRL), AREN, Haiti Hamradio daily, HAITI (2010), HAITI ham emergency, a tiež na SM stránke Garec.

14.1.2010 - Zemetrasenie v Haiti vyradilo komunikačné systémy a vyžaduje aj pomoc rádioamatérov. Aj keď vzdialenosťou by naša prevádzka nemala rušiť núdzovú komunikáciu prosíme Vás, aby ste v oblastiach frekviencií pre núdzovú komunikáciu v maximálnej miere obmedzili vysielanie. Viac informácií si môžete pozrieť na stránke IARU - TU, TU, TU, TU  TU,  a TU. (aktualizované 21.1.)

12.12.2009 - KC A.R.E.S. v súlade so závermi verejného rokovania v T.Matliaroch a pravidlami pre rádioamatérsku prevádzku a núdzovú komunikáciu žiada záujemcov o členstvo v "Rádioamatérskom mobilnom tíme" (RMT), aby sa prihlásili u svojich krajských koordinátorov. RMT sú spravidla 4 členné skupiny s maximálnou výbavou na rýchle zabezpečenie KV i VKV spojenia kdekoľvek na území SR. Tieto RMT môžu byť použité okrem vlastného kraja na požiadanie a po dohode predsedu A.R.E.S. s konkrétnym Krajským koordinátorom, kompetentnými orgánmi a organizáciami i v prípade potreby použitia v zahraničí.

5.12.2009 - počas jubilejného 35. stretnutia rádioamatérov v Tatrách sa konalo verejné zasadnutie KC A.R.E.S.. K termínu rokovania KC má A.R.E.S. už 100 členov. V zápise z rokovania sú podchytené základné informácie, ktorými sa rokovanie zaoberalo.

31.10.2009 - Do cvičenia GlobalSET sa za OM predbežne prihlásili stanice - OM9HQ (ops. OM3VSZ), OM3KTR, OM3KRN, OM3KMK, OM3KWZ a OM3KHE. Ak máte zájuem sa uvedeného cvičenia zúčastniť, obráťte sa na krajských koordinátorov A.R.E.S. vo svojom kraji, ktorí Vašu pomoc určite uvítajú. Národné cvičenie tentokrát neorganizujeme, ale namiesto toho Vás pozývame k účasti v OKOMDX preteku, v ktorom je účasť OM staníc veľmi vítaná a žiadaná v čo najväčšom počte. Termín OKOMDX preteku síce koliduje s termínom GlobalSET, ale našťastie pretek bude prebiehať v CW segmentoch.

18.10.2009 - v sobotu 14.11.2009 od 19:00 do 23:00 miestneho času ako uviedol vo svojej prezentácii na konferencii GAREC  2009 Tokyo koordinátor IARU R1 Greg Mossop, G0DUB na stránke TU , sa bude konať ďalšie cvičenie GlobalSET 2009. K tomuto cvičeniu ďalej uvádza, že sa nebudú meniť pravidlá ani spôsob výmeny správ. Je chválihodné, že naše pripomienky k systému skladby správy boli akceptované a telegram je v súlade s medzinárodným rádiokomunikačným poriadkom.

3.10.2009 - Silná tropická búrka  na Filipínach a zemetrasenia boli okolnosti, za ktorých rádioamatéri poskytovali tiesňovú  komunikáciu a ďalšie pomocné a záchranné služby. Prezident  filipínskej rádioamatérskej asociácie (PARA)  Dr. Joey Panganiban  DU1BP oznámil, že tropická búrka s menom „Ondoy“ zasiahla pred piatimi dňami Filipíny a spôsobila tragickú kalamitu pri ktorej sa rádioamatéri okamžite zapojili do pomocnej akcie. Joey, DU1BP  povedal:  „Zmobilizovali sme naše rádioamatérske kluby aby sa zapojili do pomocných operácii. Kmitočet  7.045 MHz  bol použitý  pre všeobecné oznamy a VKV  pásmo 2 m  sa využíva pre miestnu komunikáciu.“ Katastrofa postihla vyše dva milióny  ľudí a počet obetí sa blíži k číslu 300. Joe  ďalej hovorí: „Všetky rádioamatérske  i občianske (CB) rádiokluby teraz  pracujú v hlavnom meste Manila pod vedením  Národnej telekomunikačnej komisie  a PARA.“ Ćítaj ďalej

4.9.2009 - V dňoch 24-25. augusta 2009 sa v Tokiu konala piata medzinárodná konferencia GAREC-2009. Čítaj ďalej  Pôvodná EN verzia tu

12.8.2009 - 16. augusta od 16.00 UTC do 01.00 UTC 17. augusta 2009 bude vysielať špeciálna stanica TC17EQ pri príležitosti Spomienky tragického zemetrasenia v r. 1999 v Turecku. TC17EQ bude vysielať na 20m a 40m, primárne SSB, prevažne v blízkosti frekvencií pre núdzovú komunikáciu a na 30m CW a PSK.  Čítaj ďalej  Pôvodná EN verzia tu

28.5.2009 -  Dňa 28. mája 20009 o 08:24:45 UTC zasiahlo pobrežie Hondurasu zemetrasenie s magnitúdou 7,1. Správa pochádza od núdzového koordinátora pre IARU Region 2 - Dr. Cesara Pio Santosa, HR2P. Neuvádzajú sa veľké škody, ale napriek tomu Región 2 žiada o prednosť prípadnej núdzovej prevádzky, ak ju nájdete na pásme, hlavne okolo 7,090 MHz. Čítaj ďalej

23.4.2009 - Jim Linton VK3PC, Chairman, IARU R3 Emergency Communications Committee uvádza, že rádioamatéri pomohli pri výpadku hi-tech technológie. V San Francisku (California) v oblasti South Bay vandali presekli optický kábel a tým vyradili z činnosti telefóny, mobilné telefóny a internet vo viac ako 50.000 domácnostiach, firmách a takmer celý deň nefungoval aj tiesňový systém/linka 911. Miestne úrady pochválili rádioamatérov nielen za to, že veľmi rýchlo zareagovali, ale tiež za to, že dokázali pomôcť keď hi-tech technológie boli úplne mimo hry.

12.4.2009 - Z dôvodov, ktoré prinieslo zemetrasenie v Taliansku, dopĺňame cvičenie GlobalSET 2009 18.apríla 2009 o krátke cvičenie A.R.E.S. SZR. Čítaj ďalej

9.4.2009 - Greg G0DUB - Emergency coordinator IARU Region 1 oznámil, že pri zemetrasení v Taliansku prišlo podľa posledných informácii o život 179 ľudí (podľa TV to bolo večer až 270), 1.500 ľudí je zranených a asi 100 živých ľudí našli pod troskami domov. Taliánska Rádioamatérska tiesňová služba zabezpečuje na frekvencii 7045 kHz komunikáciu medzi záchranármi v horskom regióne Abruzzo a koordinačným centrom v Ríme. Preto Vás žiadame, nevysielajte na frekvenciách 3640 a 7045 kHz! Video z prevádzky rádioamatérskej tiesňovej služby, ktoré bolo odvysielané v miestnej TV si môžete pozrieť TU.

18.3.2009 - Blíži sa termín 5. konferencie celosvetovej rádioamatérskej tiesňovej komunikácie GAREC2009, ktorá sa bude tento rok konať v Tokiu. Téma konferencie je "Tiesňová komunikácia za hranicami" Program bude obsahovať prednášky o činnosti v krízových situáciách a diskusie o nových technológiách a ich aplikácii v tiesňovej komunikácii. Všetci rádioamatéri, ktorí sa zaujímajú o núdzovú komunikáciu sú srdečne vítaní. Dátum konferencie je 24-25. Augusta 2009. Čítaj ďalej

17.3.2009 - Cvičenie GlobalSET 2009 je naplánované na Svetový deň rádioamatérstva (World Amateur Radio Day), t. j. 18. Apríla 2009 v čase 11.00 -15.00 UTC. Čítaj ďalej  Pôvodná EN verzia tu

16.3.2009 - 18. Apríla 2009 oslavujeme WORLD AMATEUR RADIO DAY 2009! Témou dňa je "Amatérske rádio: Tvoj prostriedok komunikácie v čase tiesne a katastrofy". Čítaj ďalej

16.11.2008 - sa konala v Cavtate konferencia IARU R1. Správu o cvičení rádioamatérskych tiesňových služieb GlobalSET pre rokovanie konferencie spracoval Greg G0DUB.

08.11.2008 - Stretnutie rádioamatérov T.Matliaroch - Ďalšie Cvičenie GlobalSET 2008 je za nami. Operátori OM9HQ - Miro OM3CU a Stano OM8AXU sa vzhľadom na rannú hodinu a podmienky rozhodli pre 80m pásmo. Cvičenie však kolidovalo s pretekom OMAC a ukázalo sa, že medzi rádioamatérmi stále absentuje informácia, ako sa zachovať v prípade, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie ARES, hoci v predstihu bolo upozorňované na možné problémy. Napr. 300 Hz nad 3760, kde pracovala riadiaca stanica cvičenia, veselo búšil signál do OMAC. Po upozornení, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie, stanica reagovala - OK, tak mi daj aspoň body do contestu... Boli však prípady, kedy vôbec stanice nereagovali na výzvu o odladenie a niektoré nás aj upozornili, že rušíme krúžok, aby sme sa odladili. Je nám všetkým jasné, že vieme zabezpečiť potrebné spojenie, ale stále sa v takýchto prípadoch nevieme správať na pásme. Preto aj z tohoto dôvodu odporúčame, aby si aj tí skúsenejší HAMs prečítali brožúrku Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov. Viac o cvičení ARES prináša Stano OM8AXU na svojej stránke.

     Nakoľko bola zriadená rádiostanica pre GlobalSET (TNX Braňovi OM2FY), členovia OTC Jaro OM1II a Marián OM3THX si našli čas a zavysielali počas stretnutia aj pod značkou OM9OT.

     V sobotu sa o 14.00 konalo verejné zasadnutie KC ARES. Prítomní zástupcovia KKS informovali o stave ARES vo svojom kraji. Stano OM8AXU ukázal krátke video z akcie Livov. Počas diskusie padli rôzne návrhy a informácie z realizácie ARES do praxe (zápis). Záverom bolo konštatované, že ARES je potrebnou súčasťou rádioamatérskej komunity.

19.10.2008 - Cvičenie GlobalSET 2008. IARU Region 1 organizuje ďalšie cvičenie núdzovej komunikácie staníc rádoamatérskych organizácií ARES, ktoré sa bude konať v sobotu 8. novembra v čase od 4.00 do 8:00 UTC. Samotná činnosť bude prebiehať v blízkosti frekvencií CoA (Center-of-Activity) +/- QRM. Preto Vás prosíme o trpezlivosť v uvedenom čase a pokiaľ možno, vyvarujte sa vysielaniu v blízkosti frekvencií 3760, 7060, 14300, 18160, 21360 kHz. Nakoľko vysielanie bude prebiehať v ranných hodinách, môže dôjsť k vzájomnému rušeniu v ranných SSB krúžkoch a OM Aktivity conteste. Stanice v tomto cvičení nevolajte a nerušte ich vysielanie. Komunikácia bude prebiehať iba medzi stanicami, ktoré boli do cvičenia ohlásené. Cvičenia sa zúčastnia stanice ARES zo všetkých regiónov IARU. ARES SZR bude na tomto cvičení zastupovať stanica OM9HQ. Vysielanie si môžete vypočuť na uvedených frekvenciách alebo pozrieť priamo na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch, odkiaľ bude OM9HQ počas cvičenia vysielať. Propozície pre novembrové cvičenie GlobalSET si môžete pozrieť na stránke TU. Zoznam staníc jednotlivých ARES organizácii zemí IARU je na stránke Raynet.

04.8.2008 - Stano OM8AXU na svojej stránke prináša informáciu o akcii ARES-u, fotografie a zaujímavú správu z realizácie samotnej akcie ARES-u v Livove a Livovskej Hute.

3.9.2008 - Greg G0DUB vyhodnotil májový GlobalSET 2008 vo svojej správe. K dispozícii je aj komletný denník zúčastnených staníc. Májové cvičenie je úspešne za nami. Ďalšie "celosvetové cvičenie" je plánované na sobotu 8. 11. 2008 od 0400-0800 UTC

02.8.2008 - Stano OM8AXU dostal správu, že telefónne spojenie v Livovskej Hute je obnovené, preto odchádza zrušiť rádiové spojenie zriadené  ARES-om. Rádiové spojenie ARES bolo zriadené iba do doby zabezpečenia profesionálneho spojenia so súhlasom miestnych funkcionárov. Aj keď trvalo iba 2 dni, určite bolo minimálne morálnou podporou v postihnutej oblasti. Z tejto akcie si treba zobrať poučenie do budúcna a to, že aj keď profesionálny krízový pracovník povie, že nepotrebujú pomoc, treba sa spýtať miestnych funkcionárov. Tí totiž najlepšie vedia, čo ľudia potrebujú.

31.7.2008 - na základe informácií z TV, že obec Livovská Huta je odrezaná od sveta, je bez spojenia a pokusy (podľa TV) zriadiť VKV spojenie do susednej dediny Livov boli neúspešné, ponúkol KK za KE kraj Stano OM8AXU pomoc zo strany ARES na zabezpečenie spojenia. V poobedňajších hodinách Stano OM8AXU so synom a synovcom a Stano OM3WSG zabezpečujú vybudovanie spojenia z Livovskej huty do Livova.

28.7.2008 - Na webovej stránke Stana OM8AXU si môžete pozrieť stručnú správu a fotky z účasti na májovom cvičení GlobalSET 2008 kolegov v KE kraji.

27.7.2008 - Informácie z medzinárodnej konferencie GAREC 2008, ktorá sa konala v dňoch 26.-27. júna 2008 počas stretnutia rádioamatérov vo Friedrichshafene si môžete pozrieť TU. Zaujímavé prezentácie jednotlivých účastníkov na stránke TU.

15.5.2008 - Vzhľadom na veľmi vážne následky zemetrasenia v Číne prosí americký Červený kríž v spolupráci s čínskou asociáciou rádioamtérskeho športu rádioamatérov o umožnenie núdzovej komunikácie na frekvenciách 14.270MHz, 7.050 a 7.060 MHz. Na týchto frekvenciách sa zdržte v nasledujúcich dňoch vysielania. TNX OM5MX..

4.5.2008 - sa v Žiline pri príležitosti sviatku Sv. Floriána (patróna hasičov) konala hasičská súťaž spojená s ukážkou hasičskej a záchranárskej techniky. Rádioklub OM3KHE dostal príležitosť zúčastniť sa tejto akcie v rámci prezentácie rádioamatérskej tiesňovej služby - A.R.E.S. Na parkovisku pred športovou halou na Bôriku zriadili vysielacie pracovisko na KV napájané z batérie alebo elektrocentrály a nadviazali niekoľko ukážkových spojení po Európe. Zopár fotiek v galérii OM3KHE..

3.5.2008 - cvičenie rádioamatérskych tiesňových služieb prebehlo v čase 18.00 - 22.00 UTC. Slovensko na tomto cvičení reprezentovali určené stanice Rádioamatérskej tiesňovej služby ARES SZR. Situáciu počas cvičenia však komplikovali nielen zlé podmienky, ale aj stanice v KV conteste, ktoré doslova ignorovali nácvik tiesňovej komunikácie. Aj cez tieto prekážky sme dokázali, že rádioamatéri vedia pracovať aj v sťažených podmienkach.  

18.3.2008 - počas stretnutia rádioamatérov HamRadio 2008 vo Friedrichshafene bude prebiehať medzinárodná konferencia GAREC 2008. Program konferencie si môžete pozrieť na stránke TU.

17.3.2008 - na 3.mája 2008 je vyhlásené už 4.cvičenie rádioamatérskych tiesňových služieb, tentokrát pod názvom GlobalSET 2008. Cvičenia sa zúčastnia stanice zo všetkých 3 regiónov IARU. Rozsah a účasť ARES SZR bude dohodnutá s krajskými koordinátormi jednotlivých krajov. V tomto termíne prebieha májový subregionálny VKV pretek. Či toto bude výhoda, alebo nevýhoda, ukáže čas. Podmienky cvičenia si môžete pozrieť TU a čo a ako sa bude vysielať TU. Zoznam predbežne prihlásených staníc nájdete na stránke TU.

15.3.2008 - zasadnutie Prezídia SZR schválilo predložený návrh na krajského koordinátora v Košickom kraji. Stal sa ním RNDr. Stanislav Uličiansky, OM8AXU.

8.3.2008 - stretnutie rádioamatérov v Košiciach žilo chvíľu aj ARES-om. Počas prezentácie ARES (Jaro OM1IIˇ) bola podpísaná nominácia na krajského koordinátora ARES v KE kraji. Viac o stretnutí si môžete pozrieť na stránke Stana OM8AQ.

7.3.2008 - Krajský koordinátor ARES Žilinského kraja Milan OM6SZ a predseda ARES Jaro OM1II navštívili koordinačné stredisko IZS na Obvodnom úrade v Žiline. Informácie o tejto návšteve si môžete pozrieť TU.

23.12.2007 - Odbor Civilnej ochrany a krízového riadenia KÚ v Žiline v súlade so zákonom o IZS  rozhodol o zaradení Krajského koordinačného strediska ARES v Žiline medzi ostatné záchranné zložky. Je to dobrá informácia o akceptácii rádioamatérov v spoločnosti a použitia ich schopností pri riešení mimoriadnych a krízových situácií a tiež pekný darček pod stromček od KÚ v Žiline.

25.11.2007 - v dňoch 16.-17.augusta 2007 sa v Huntsville (USA) konala 3. medzinárodná konferencia GAREC 2007. Zaujímavé informácie z tejto konferencie si môžete pozrieť na stránke ARRL a uznesenie v preklade TU.

21.11.2007 - počas stretnutia rádioamatérov v T. Matliaroch sa konalo verejné zasadnutie KC ARES. Amnon 4X1DF odprezentoval ako funguje ARES v 4X. Úlohy ARES na r. 2007 boli do splnené. Zástupcovia jednotlivých krajov informovali o stave ARES v kraji. V rámci diskusie sa prebralo veľa zaujímavých otázok na tému ARES. Závery rokovania ukázali, že máme stále čo zlepšovať.

12.11.2007 - V nedeľu 11.11.2007 sa stanica OM9HQ zúčastnila už „III. EmCom Party on the Air“.. Pokyny do cvičenia boli trochu komplikovanejšie ako v minulosti. Cvičenie bolo tentokrát organizované aj pre stanice "ARES" z IARU Regiónu 1, 2 a 3, čiže z celého sveta. Správa z tohoto cvičenia určite prinesie zaujímavé informácie.

7.10.2007 - Organizácia IARU Region 1 pozýva HQ stanice členov IARU a stanice vyčlenené pre núdzovú komunikáciu na akciu „III. EmCom Party on the Air“ v nedeľu 11. novembra 2007 od 11,00 do 15,00 UTC. Akcia sa bude konať na frekvenciách Center of Aktivity (CoA) alebo v ich blízkosti na pásmach 80, 40, 20, 17 a 15m (+/-QRM).

7.9.2007 - Počas Slovensko-Alžírskej IOTA expedície na Grand Cavalo Island - 7U5CI, sa na tému ARES porozprávali Ivan OM3CGN s predstaviteľom Alžírskeho ARES-u Afifom 7X2RO (foto1, foto2). Viac o tejto úspešnej expedícii si môžete pozrieť TU.

6.9.2007 - Správu z 2. cvičenia EmCom party 2007 od Grega Mossopa G0DUB z RAYNET HF teamu si môžete prečítať TU

12.5.2007 - Prinášame krátku informáciu s fotkami o účasti našich staníc na cvičení EmCom 2007. Aké spojenia v rámci IARU Region 1 sa podarilo urobiť si môžete pozrieť TU.

15.4.2007 - Dňa 5. mája 2007 sa uskutoční 2. cvičenie staníc „Rádioamatérskych tiesňových služieb“ rádioamatérskych organizácií IARU Region 1.Toto nie je contest, toto je cvičenie. Stanice nezaradené do cvičenia prosíme o strpenie. Nevstupujte do komunikácie a zbytočne nerušte.

14.3.2007 - Podľa informácie OH1VR sa bude konať druhé cvičenie EmCom party 5. mája a ďalšie pravdepodobne 17. novembra 2007. Konferencia GAREC 2007 možno prinesie informáciu, či sa k tejto aktivite pripojí aj Region 2 a 3. Postrehy z predchádzajúceho cvičenia IARU Region 1 si môžete pozrieť v Správe od OH1VR.

22.2.2007 - medzinárodná konferencia GAREC 2007 sa bude tentokrát konať v Huntsville, Alabama, USA, 16-17. augusta 2007. Viac na stránke IARU.

17.2.2007 - PrSZR na svojom zasadnutí schválilo do funkcie Krajského koordinátora pre NT kraj Jozefa Čižmárika, OM5AW. K dnešnému dňu má A.R.E.S. zastúpenie už v 5. krajoch. Naďalej zostávajú neobsadené funkcie v krajoch Bratislava, Košice a Prešov.

13.2.2007 - Organizátori 12. medzinárodnej vedeckej konferencie v Žiline nás pozývajú. S potešením pozvánku prijímame a pripravíme vhodnú prezentáciu. Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

31.1.2007 - Spracovali sme 2 projekty z cieľom podpory A.R.E.S.. Projekty boli zaslané na MV SR. Jeden projekt bol cielený na materiálové vybavenie rádiostanice KC A.R.E.S. a druhý bol s cieľom uskutočniť odborný seminár členov A.R.E.S. a zástupcov IZS. Či uspejeme s projektom ukáže budúcnosť. Ak máte skúsenosti s projektami vo vašich krajoch, budeme radi ak sa s nami podelíte o skúsenosti.

18.11.2006 v čase 11.00 – 15.00 UTC, na KV pásmach 7, 14 a 21 MHz, sa konalo cvičenie rádioamatérskej núdzovej komunikácie rádioamatérskych organizácií IARU Region 1 pod názvom „First Emcom party on the Air“. Aj my sme tejto aktivity zúčastnili pod značkou OM9HQ. Využili sme k tomu priestor hotela v Tatranských Matliaroch, kde sa zhodou okolností konalo 32. stretnutie rádioamatérov. Toto spôsobilo, že sa zrodil úsmevný kód, ktorý sme použili pri cvičení. Bolo treba odovzdávať špeciálny kód, ktorý mal nasledovné zloženie: počuteľnosť / počet pracujúcich staníc / počet operátorov / výkon stanice / skratka rádioamatérskej organizácie. Nám z toho vyšlo nasledovné RS/01/247/100/SARA. Tých 247 operátorov sme zvolili ako nejaký priemer, lebo miestami bol ten počet menší, ale aj väčší. Tento počet operátorov v odovzdávanom kóde pôsobil, že si protistanice mysleli, že sme nepochopili podmienky cvičenia. Po vysvetlení však bolo každému jasné, že sme spojili príjemné s užitočným. Počas cvičenia sme pracovali celkom so 14 stanicami „Rádioamatérskych tiesňových služieb“ rádioamatérskych organizácií IARU Region 1.

16.11.2006 - Prezídium SZR schválilo Plán činnosti A.R.E.S. na rok 2007 a zmeny štatútu A.R.E.S.. Štatút bolo potrebné zosúladiť so závermi 6.zjazdu SZR.

14.-15.10.2006 sa v Zagrebe konal Subregional IARU Region 1 meeting. Prítomní boli zástupcovia rádioamatérskych organizácii 9 krajín strednej Európy. Na programe boli prerokované okrem problematiky A.R.E.S. aj iné zaujímavé témy.

29.-30.6.2006 - sa konala v Žiline medzinárodná konferencia pod názvom - "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí" pod záštitou Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU a Odboru krízového manažmentu MH SR. Z plánovaných vystúpení (cca 90) v rámci rokovania konferencie dostal priestor aj A.R.E.S.. Stano OM1AAA pohovoril o cvičení časti štátnej správy a A.R.E.S. a Jaro OM1II dostal priestor na tému Rádiomatérska prevádzka a krízová komunikácia.

19.-20.6.2006 sa opäť konala vo fínskom meste Tampere  medzinárodná konferencia GAREC-2006 na tému rádioamatérska tiesňová komunikácia. Na stránke rádioklubu OH3AG si môžete pozrieť prezentácie niektorých účastníkov konferencie.

16.5.2006 - od 10-tej hodiny miestneho času bolo počuť zaujímavú prevádzku na 3768 kHz a na prevádzačoch OM0OVV a OM0OVU. Prevádzka bola súčasťou spoločného cvičenia vybraných častí štátnej správy a Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.. Organizátori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí počas cvičenia pomohli svojou osobnou účasťou, alebo sa prihlásili do KV, resp. VKV siete. Vašim pričinením ste prispeli k úspešnej prezentácii rádioamatérov. Nahrávku KV prevádzky počas cvičenia, ako ju počul Michal OM6AZ, si môžete stiahnuť TU (23,3 MB) a informáciu o príprave a priebehu nájdete TU.

1.5.2006 - dňa 16. mája 2006 v čase od 10.00 do 13.00 sa bude konať cvičenie vybraných častí krízového manažmentu štátnej správy v Bratislavskom a Žilinskom kraji v spolupráci s Rádioamatérskou tiesňovou službou A.R.E.S.. Súčasťou cvičenia bude prerušenie” všetkých komunikačných systémov a následné zabezpečenie spojenia rádioamatérskymi prostriedkami.  (čítaj ďalej)

19.4.2006 - na Smrekovici na odbornom zhromaždení pracovníkov krízového manažmentu (KM) ÚGKK SR boli účastní aj zástupcovia A.R.E.S. za TT, ZA a BB. Že išlo o zaujímavú problematiku a dôstojnú úroveň, potvrdili svojou účasťou aj prednášajúci - prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD, vedúci katedry KM ŹU, ktorý sa venoval problematike KM a Ing. Stanislav Filip, poradca premiera, ktorý mal prednášku o KM z pohľadu EÚ. Na tomto zhromaždení nám bolo umožnené odprezentovať A.R.E.S. (Jaro OM1II). Po prednáškach boli dohodnuté ďalšie kroky na tému cvičenie vybraných častí KM v krajoch ZA a BA a účasť A.R.E.S. na ňom. Cvičenie sa má konať 16. mája 2006 od 10.00 do 13.00. Bližšie informácie v ZA Milan OM6SZ a v BA kraji Jaro OM1II.

30.3.2006 - Na základe výstupov z jednotlivých rokovaní so zástupcami vybraných rezortov SR bol odovzdaný list SZR na TÚ SR s podkladmi na zapracovanie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. do budúcej legislatívy v oblasti núdzových komunikácií.

10.3.2006 za prítomnosti zástupcov ÚCO, ÚGKK a A.R.E.S. prebehlo rokovanie o účasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na cvičení krízového manažmentu ÚGKK. V súčastnosti prebiehajú prípravné rokovania na rôznych úrovniach. Účasť vybraných štátnych orgánov na cvičení a A.R.E.S. sa predpokladá v mesiaci MÁJ 2006. V apríli sa bude konať aj k tejto téme odborné zhromaždenie, ktorého sa A.R.E.S. plánuje zúčastniť. Ako rádioamatéri máme jedinečnú možnosť predviesť svoje schopnosti a možnosti za prítomnosti zástupcov štátnych inštitúcií, ktoré sa problematikou krízového manažmentu zaoberajú.

10.12.2005 sa konalo prvé stretnutie rádioamatérov na Drozdove. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia A.R.E.S. - OM1II a OM3TC. Organizátori zabezpečili nielen príjemné prostredie, rádioamatérsky kútik KV i VKV, ale aj ozvučenie a videoprojektor. Za pomoci tejto techniky bolo možné odprezentovať na slušnej úrovni informácie o A.R.E.S. z domova i zo zahraničia.

19.11.2005 - Na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch sa konali dve akcie na tému A.R.E.S.. Dva dni prebiehalo verejné zasadnutie KC A.R.E.S., na ktorom boli zhodnotené doterajšie činnosti a navrhnuté ďalšie aktivity. V sobotu o 11.00 v rámci oficiálneho programu stretnutia bola prezentácia A.R.E.S.. Amnon - 4X1DF, ktorý je medzinárodným koordinátorom A.R.E.S. v Izraeli, porozprával o svojej účasti na konferencii GAREC 2005, odprezentoval systém A.R.E.S. v Izraeli, premietol praktickú ukážku účasti rádioamatérov v 4X pri zabezpečovaní spojenia pri záchrane zraneného človeka.  V závere prezentácie zodpovedal otázky prítomných. Za pomoc s prekladom TNX Vladovi OM1HI.

26.10.2005 - Po viacerých rokovaniach na KÚ v Žiline na Odbore krízového riadenia, vypracovaní analitického listu a vypracovaní koncepcie organizácie KKS   A.R.E.S.-u v Žiline, bola  uzatvorená dohoda o využití Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. a dohodnutá konkrétna spolupráca v rámci Integrovaného záchranného systému v Žilinskom kraji.

24.9.2005 - Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě. Pod týmto názvom sa konala konferencia v konferenčnej sále Múzea energetiky v Českých Budejoviciach. Na konferencii boli prítomní zástupcovia ČRK, ČAV, SZR, GR HZS ČR, RESCUEINFO a rádioamatéri, ktorých tento problém osobne zaujímal...           čítaj ďalej

12.9.2005 - Od dnešného dňa fungujú nové, vylepšené stránky Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.. Dúfame, že nové prehľadnejšie a logickejšie usporiadanie Vám bude viac vyhovovať. Akékoľvek pripomienky ohľadom stránky posielajte na adresu om1av@inmail.sk

11.-16.9.2005 - sa konala konferencia IARU Region-1 v Davose. Okrem iných odporúčaní, ktoré boli na konferencii prijaté, bolo aj odporúčanie KV komisie, aby boli uvedené frekvencie používané ako centrá aktivity pri núdzovej prevádzke.

10.9.2005 - V Turanoch na stretnutí rádioamatérov v rámci programu stretnutia Jaro OM1II vykonal prezentáciu o stave budovania A.R.E.S. v OM.     Krajský koordinátor A.R.E.S. za Žilinský kraj Milan OM6SZ doplnil prezentáciu o aktuálne informácie z jeho pôsobnosti a vyzval rádioamatérov k aktívnej účasti na budovaní A.R.E.S.. Predseda A.R.E.S. využil prítomnosť KK OM4KW (TN) a OM6SZ (ZA) na stretnutí a zvolal krátke zasadnutie KC na tému – aktuálne problémy.  - foto zo stretnutia -

13.-14.7.2005 - GAREC 2005 - O tom, že rádioamatéri a rádioamatérska tiesňová komunikácia majú svoje miesto a zodpovedné postavenie v súčasnej dobe vypovedá medzinárodná konferencia, ktorá sa konala vo fínskom meste Tampere v dňoch 13.-14.júla 2005 pod názvom Global Amateur Radio Emergency Communications Conference, GAREC-2005. Na konferenciu prišlo 50 delegátov zo 17 zemí a zástupcovia všetkých troch regiónov IARU, aby si vymenili informácie o úlohe rádioamatérov v tiesňovej komunikácii...     čítaj ďalej

1.7.2005 - na spoločnom pracovnom rokovaní sa Krajský koordinátor v B.Bystrickom kraji a vedúci Odboru krízoveho riadenia Krajského úradu v Banskej Bystrici informovali o možnostiach vzájomnej spolupráce. Prerokovali možnosti zapojenia rádioamatérov z kraja Banská Bystrica do jednotného systému riadenia záchranných prác za osobitných situácii. Zástupca KÚ zúčastnených oboznámil so súčasnou situáciou v tejto oblasti - ktoré zložky sú do systému zapojené, ako spolupracujú a ako je zaistená koordinácia činnosti.

11.6.2005 - na Rádioamatérskom stretnutí v Borovciach predseda A.R.E.S. v krátkosti informoval rádioamatérsku verejnosť o stave budovania A.R.E.S. a vyzval rádioamatérov k spolupráci s krajskými koordinátormi a k pomoci pri budovaní A.R.E.S.. Zároveň pripomenul, že sú kraje (BA, NR, PO a KE), v ktorých ešte nie je obsadená funkcia krajského koordinátora. 

20.4.2005 - prebehlo prvé rokovanie na KÚ v Trenčíne. Na ponuku Krajského koordinátora A.R.E.S. o spoluprácu prejavil vedúci Odboru krízového riadenia záujem. Vzájomne sa informovali o možnostiach spolupráce na oboch stranách. 

18.4. 2005 - Pracovné stretnutie - v priestoroch Úradu vlády, za prítomnosti zástupcov Kancelárie Bezpečnostnej rady, predseda A.R.E.S. prezentoval Rádioamatérsku tiesňovú službu (TNX OM1AAA). Na základe priebehu diskusie na tému rádioamatéri a ich miesto v krízových situáciách môžeme konštatovať, že A.R.E.S. sa uberá dobrým smerom. Ak tomu pomôže aj legislatíva, a úrady, bude to dobrá služba občanom.

26.1.2005 - Pracovné stretnutie -  Krajský koordinátor A.R.E.S. v Trnavskom kraji a zástupca OCOO v Trnave spoločne konštatovali, že spolupráca medzi A.R.E.S. a OCOO má v súčasnej dobe opodstatnenie a  vzájomná spolupráca môže byť len prínosom v krízových situáciách.

23.1.2005  - Informácia o stave Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. za rok 2004

20.11.2004  - Na rádioamatérskom stretnutí v Tatranských Matliaroch bol vyhodnotený konkurz na obsadenie funkcií Krajských koordinátorov. Na zasadnutí Koordinačného centra A.R.E.S. obdržali zástupcovia krajov TT, TN a ZA poverovacie listiny.

15.4.2004 - listom predseda A.R.E.S. požiadal MV SR o zaslanie odporúčania na jednotlivé kraje na začlenenie A.R.E.S. do IZS

22.2.2004 - Koordinačné centrum A.R.E.S. vyhlásilo konkurz na obsadenie funkcií Krajských koordinátorov

14.2.2004 - prezídium SZR schválilo štatút A.R.E.S. a predsedu A.R.E.S.

v r. 2003 - prebiehali prípravné rokovania na MV SR a KÚ ohľadom spolupráce a postupného začleňovania A.R.E.S. do IZS

11.12.2002 - zasadal prípravný výbor, ktorý vypracoval návrh štatútu, návrh organizačnej štruktúry a návrh na personálne obsadenie jednotlivých funkcií koordinačného centra A.R.E.S.

4.10.2002 - MV SR bude odporúčať krajským úradom začleniť A.R.E.S. do IZS. Citujem z listu riaditeľa Odboru ochrany obyvateľstva úradu CO: „Vzhľadom na skutočnosť, že máme záujem, aby vaše organizácie boli zaradené medzi ostatné záchranné zložky, odporučíme krajským úradom, aby vaše ponuky o zaradenie akceptovali“.

24.9.2002 - SZR požiadalo v súvislosti s prijatím zákona č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme o začlenenie do systému IZS

21.9.2002 - zjazd SZR v uznesení zaviazal prezídium pripraviť zriadenie komisie SZR na spoluprácu s príslušnými orgánmi Civilnej ochrany a ďalšími organizáciami v katastrofických situáciách